антиоксидантный концентрат
compare_arrows0
Bar
Vichy Liftactiv Antioksidantly konsentrat 10ml
Vichy Liftactiv Antioksidantly konsentrat 10ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vichy Liftactiv Antioksidantly konsentrat 10ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
920.00тмт
Vichy
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Wichi Liftactiv Antioksidant konsentratiw deri ýaşlaryna ideg Iş ýerinde ýokary stres, ukyň ýetmezçiligi, durmuşdaky möhüm wakalar bilen baglanyşykly aladalar diňe bir sizi däl, eýsem deriňizi hem guradýar. Stress, deriniň goldaw gurluşyna zeper ýetirýän erkin radikallaryň önümçiligini işjeňleşdirýär. Netijede, ol has gowşak we zerikli bolýar, garramagy çaltlaşýar. Liftaktiw işjeň maddalaryň täsin utgaşmasy netijesinde antioksidant deriniň ýaş konsentraty derini stresiň zeperlenmeginden netijeli goramaga kömek edýär we ýaşlygyny uzaldýar. Goşundylar 15% arassa C witamini + e witamini + Deňiz sosna polifenol + neohesperidin + pes molekulýar agramly gialuron turşusy • 15% konsentrasiýasynda arassa C witamini goldaýan deri çarçuwasyny berkitmäge kömek edýän güýçli antioksidantdyr. Deriniň gorag aýratynlyklaryny ýokarlandyrmak ukyby bilen hem bellidir. • Neohesperidin we Deňiz sosna polifenoly - derini erkin radikallaryň zyýanly täsirlerinden goraýan, deriniň wagtyndan öň garramagynyň öňüni alýan tebigy tebigy özboluşly antioksidantlar. • E witamini antioksidant we nemlendiriji aýratynlyklary bilen bellidir. • Az molekulýar agramly gialuron turşusy derini intensiw nemlendirýär we ýumşadýar. • Wulkan gelip çykyşy bolan ýokary minerallaşdyrylan termiki suw, köşeşdiriji, güýçlendiriji we dikeldiş häsiýetleri bolan “Wichy spa”, duýgur deriniň dermatologiki gözegçiligi astynda synag edildi. Duýgur deri üçin amatly. Gipoallergen. Paraben mugt. 10 günden soň hoşboý yssyz täsirlilik: gyrmalar görnetin azalýar, deri has berk we has elastik, ýüzi rahat görünýär. “Vichy liftactiv” antioksidant we ýadawlyga garşy täze atyş - duýgur deri ýaly ähli deri görnüşleri üçin. 30 ýaşdan başlap - sarymtyl ýagly suwuk (serum), birneme turşy ys alýar, derrew siňdirýär, 30 ýaşdan başlap ähli deri görnüşlerine garrylyga garşy göteriji idegde deriniň ýelmeşmesini we ýaglylygyny galdyrmaýar, gyrmalar, ýadawlyk bilen göreşýär, çişlik, drena effect täsiri bar, çeýeligi ýokarlandyrýar Derini stres sebäpli dörän zeperlerden netijeli goramaga kömek edýär, ýaşlygyny uzaldýar. Deriniň süňküni dikeldip, deri gowulaşdyrýar we dykyzlygy we berkligi ýokarlandyrýar. Sulfat, parabens, sabyn, silikon, hoşboý ys, emeli konserwantlar, emeli reňkler ýok