пептид-с
compare_arrows0
Bar
Vichy Peptide-C  Bio №30 Ampula 2 ml
Vichy Peptide-C Bio №30 Ampula 2 ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vichy Peptide-C Bio №30 Ampula 2 ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
1,780.00тмт
Vichy
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Kollageniň ýitmegi deriniň garramagynyň esasy sebäplerinden biridir. Ampulalarda innowasiýa serumu 30 günlük intensiw garramaga mümkinçilik berýär. Zardyň artykmaçlygy epidermisiň çuň gatlaklaryna aralaşmagyny üpjün edýän ýeňil gurluşynda we biopeptidler toplumy kollagen önümçiligini işjeňleşdirýär. Goşundylar Bio-peptid toplumy - kollagen önümçiligini işjeňleşdirýär we deriniň gorag päsgelçiligini güýçlendirýär. Peptidler birnäçe aminokislotalardan ybarat belok bölekleridir. Kollagen ýitgileri bilen baglanyşykly garramagyň alamatlary boýunça hereket edýärler. 10% arassa C witamini - deri gowulaşdyrýar, derini ýalpyldadýar. C witamini derini erkin radikallardan goraýan antioksidantdyr. Pes molekulýar gialuron kislotasy - derini güýçli nemlendirýär. Bölek bölek bugdaýdan ýasaldy. Gatlak korneýinde saklamak bilen suw ýitgisini azaldýar. Netijelilik Ilkinji ulanylandan soň deri göze görnüp gidýär 10 günden soň deri has berk bolýar, deriniň äheňi ep-esli ýumşak bolýar 30 gün ulanylandan soň, gyrmalar, hatda çuňluklar hem azalýar Garramaga garşy okuwyň ahyrynda deri ep-esli ýaş görünýär Gipoallergen Dermatologiki taýdan synagdan geçirildi Ulanyş tertibi mazmunyň aşagyndadygy üçin ampulany silkitiň, salfetka ulanyp iki eliňiz bilen ampulany döwüň, ýüz tutujyny ampula süýşüriň, plastmassa ýüzleýjiniň gapagyny açyň we döwüň, bir gapdalda goýuň, ampulany öwüriň aşak we ýuwaşja silkäň, ýüz tutujyny basyň we ampulanyň ýarysyny eliňizden gysyň, ampulanyň mazmunyny boýnuňyza we ýüzüňize çalyň, kirpik çyzygynyň öňüni alyň, ýüz tutujyny aýyrman, ampulanyň galan bölegini ýapyň. Indiki programma üçin mazmuny ýatda saklamak üçin plastmassa gapak bilen, doly siňdirilenden soň (takmynan 30 sekunt), adaty krem ​​ýa-da serumu çalyň