ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
compare_arrows0
Bar
Vichy Dercos kepekden garşy we ýagly deri üçin şampun 100ml
Vichy Dercos kepekden garşy we ýagly deri üçin şampun 100ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vichy Dercos kepekden garşy we ýagly deri üçin şampun 100ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
188.00тмт
Vichy
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Kömelek Pityrosporum ýumurtgasynyň ösmegini bökdeýän Selenium Disulfid we deriniň epidermisiniň öýjükleri bilen saç şahasynyň arasyndaky ýapyşmagy güýçlendirýän we olaryň barýer-gorag funksiýalaryny ýokarlandyrýan Kohesil bar. Işjeň maddalar Pirokton Olamin - kepege sebäp bolýan kömelek bloklaýjysy; Bisabolol deriniň ýüzüniň sagalmagyna we saç follikulasynyň dikeldilmegine kömek edýän sedatiwdir; Işjeň molekulalar - saç düzümini güýçlendirýär. Suw - önümiň konsentrasiýasy oňa baglydyr. Dercosyň näzik, suwuk we aç-açan gurluşy bar; Natriý metil kokoyl taurate - ýokary köpüklemek ukyby bilen häsiýetlendirilýär; Laureth-5 Karboksil turşusy, kepege garşy köp şampunlarda tapylan sintetiki birleşme. Saçyň tekizligini berýär, gurluşyny düzýär. Kokamidopropil betaine kokos ýagyndaky ýag kislotalarydyr. Gowy arassalaýyş aýratynlyklaryna eýedir. Antistatiki serişde hökmünde çykyş edýär. Şampunyň ýelimliligi, önümiň suwlylygyny peseltmek üçin niýetlenen natriý hlorid; Farnesol efir ýaglarynyň bir bölegidir. Saçyň tekizligini we ýalpyldawuklygyny berýär; Geksilen glikol zyýansyz erginçidir; Süýt kislotasy Süýt kislotasy - deriniň täzelenmegine we täzelenmegine täsir edýär, ölen öýjükleri çykarýar; Peg - 150 Distearate - şampunyň ýelimliligi üçin jogapkär sintetiki polimer; PEG - 55 Propilen Glikol - kelläni we saç arassalaýjy hökmünde goşulýar; Polikaterniý - 10 - kondisioner hereketi bilen galyňlaşdyryjy; Propilen glikol, gigroskopiki aýratynlyklary bolan ýelimli suwuklykdyr; Salisil turşusy - ýagly kelläni guradýar, kepegi bejermäge kömek edýär; Natriý Benzoat - ýagy döwýär, saçlary arassalaýar; Natriý gidroksidi deriniň kislotaly gurşawyna gözegçilik edýän we täzelenmegine kömek edýän aşgardyr; Natriý Lauroyl Glutamat şampunlaryň reňkine jogap berýän tozanly madda. Wiçiniň “Dercos” diňe bir kepege garşy şampun däl, kelle agyryny we kepegi ýok etmegi maksat edinýän özboluşly sulfatsyz tehnologiýa esaslanýan innowasiýa formulasydyr. Fransiýanyň saglyk işgärleriniň dermatologiki gözegçiligi astyndaky Wiçi barlaghanasynyň kliniki gözlegleri 2011-nji ýylda geçirildi. 18 ýaşdan 59 ýaş aralygyndaky 40-dan gowrak adam gatnaşdy. Bir aý bäri adamlar Dercos şampunyny ulanýarlar. Oňyn netijeler ulanylyşyň ilkinji hepdesinden soň göründi. 1 - 1,5 aýdan soň kepek düýbünden ýok boldy