Balzam-Butter gury we dňwümli saç üçin
compare_arrows0
Bar
Vitex Balzam-Butter gury we  dňwümli saç üçin 300ml
Vitex Balzam-Butter gury we dňwümli saç üçin 300ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vitex Balzam-Butter gury we dňwümli saç üçin 300ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
49.00тмт
Vitex
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

INTENSIVE SEREDŞ Saç gözelligi üçin işjeň maddalar: GEL ALOE VERA kelläniň we saç düzümindäki çyglylygyň we ýokumly maddalaryň ýetmezçiligini doldurýar, saçyň döwülmeginden we bölünmeginden goraýar, deňi-taýy bolmadyk çeýeligi, ýüpekligi we aýnanyň şöhle saçmagyny üpjün edýär. 7 WITAMIN - MAKSIMUM GÖRNÜŞI: Nano-liposomalarda ýerleşdirilen A, C, D we F witaminleri, has çuň gatlaklarda-da has güýçli we uzak wagtlap täsir etmek üçin işjeň komponentleriň bio-elýeterliligini we durnuklylygyny üpjün edýär. A witamini sebaceous bezlerine saçyň guramagyndan we ýitmeginden goraýan, sagdyn, janly öwüşgin berýän zerur sekresiýany öndürmäge kömek edýär. C witamini güýçli antioksidant täsir edýär, kelläňdäki bakteriýalara garşy göreşýär, kepekden goraýar we saçyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin kollagen önümçiligini ösdürýär. D witamini saçlary iýmitlendirýär, berkitmäge we dikeltmäge kömek edýär, tekiz we ýalpyldawuk edýär. F witamini saçyň berkligini güýçlendirýär, saçyň zeperlenmeginiň öňüni alýar we kelläniň saglygyny saklaýar. B3 witamini (Niasinamid) saçyň gurluşyny dikeldýär we güýçlendirýär, sagdyn parlaklygy, ýumşaklygy, saçyň güýjüni dikeldýär we çyglylygyň ýitmeginiň öňüni alýar. Provitamin B5 (D-pantenol) saç follikulalaryny iýmitlendirýär, saç düzümindäki mikrodamlary täzeden gurýar, daşarky faktorlaryň zyýanly täsirlerinden goraýar, çeýeligi, tekizligi we sagdyn şöhle saçýar. Keratin, sistein ýaly 15 töweregi gymmatly aminokislotalary öz içine alýan belokdyr, şonuň netijesinde saç düzümindäki mikrodamlar aňsatlyk bilen doldurylýar we dowamly alada we dikeldiş täsiri berilýär. Aüpek ýylmanak we ýalpyldawuk öwüşgin üçin saçlary çuňňur nemlendirýär we şertlendirýär. Iň soňky kondisionerleriň ulgamy saçyň daralmagyny ep-esli gowulandyrýar, antistatiki täsir edýär, zeper ýeten saçlaryň ýüzüni tekizleýär, ýumşaklygyny we ýüpekligini dikeldýär. Kokos ýagy saç düzümine çuňňur aralaşýar, ýokumly maddalar, tebigy antioksidantlar, witaminler, esasy ýag kislotalary bilen doýýar, saç düzüminiň bitewiligini saklamaga kömek edýär. Netije: kökden ujuna adatdan daşary nemlendirilen, ýumşak, güýçli we ýalpyldawuk saçlar.