Ýuwulmaýan suwuk parafinli aýak üçin krem-maska
compare_arrows0
Bar
Vitex Ýuwulmaýan suwuk parafinli aýak üçin krem-maska 100ml
Vitex Ýuwulmaýan suwuk parafinli aýak üçin krem-maska 100ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vitex Ýuwulmaýan suwuk parafinli aýak üçin krem-maska 100ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
27.70тмт
Vitex
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline
  • Suwuk parofin, aýak derisine ideg etmek üçin hünär gözellik salonlarynda ulanylýan ýokary täsirli komponentdir. Özboluşly aýratynlyklary sebäpli derini ajaýyp tekizligine, ýumşaklygyna we owadan görnüşine hemişelik gaýtarmak üçin çalt görünýän netijeleri berýär. Suwuk kerosin guraklygyň öňüni alýan agyr agramly okkluziv dem alýan film döredýär we deriniň uzak wagtlap gidratly, iýmitlenýän, ýumşak we ýumşak bolmagynda galýar. Tebigy gelip çykyşy biomimetiki Lanolin epidermisiň lipid barýerini dikeldýär, täzeleniş proseslerini güýçlendirýär, çatryklaryň bejergisini ösdürýär we gurak we gaharlanan deriniň ýagdaýyny çalt gowulandyrýar.
  • Kokos (ýag) derini güýçli iýmitlendirýär we dikeldýär, täzeleniş proseslerini höweslendirýär, ýumşadýar, ýumşak we ýüpek edýär.
  • Zeýtun (ýag) öýjükleri esasy ýag kislotalary we witaminler bilen doýurýar, deriniň berkligini we çeýeligini ýokarlandyrýar, ýumşak we tekiz edýär.
  • Sage (ekstrakt) berkleşdiriji we köşeşdiriji täsir edýär, öýjüklerden toksinleri ýok etmegi işjeňleşdirýär we ýaş bilen baglanyşykly deriniň üýtgemeginiň öňüni alýar.
  • Rowar (ekstrakt) antiseptik, antibakterial we çişmä garşy häsiýetlere eýe, dyrnaklary bejerýär we güýçlendirýär.
  • “Akylly” komponent Freskolat plyus, nan ekstraktyny täzeleýär, tonlaýar, aýaklaryň derisini dezodizasiýa edýär, agyrlyk duýgusyny çaltlaşdyrýar we “agyr aýaklaryň” täsirini ýok edýär.