Aýak we topuk üçin karbamid bilen krem-kompres
compare_arrows0
Bar
Vitex Aýak we topuk üçin karbamid bilen krem-kompres 75ml
Vitex Aýak we topuk üçin karbamid bilen krem-kompres 75ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vitex Aýak we topuk üçin karbamid bilen krem-kompres 75ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
31.60тмт
Vitex
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

GYZYKLAR, KORLAR WE Natopdyşa garşy

Şypa beriji komponentler:

25% täsirli konsentrasiýada karbamid mekgejöwenleri we gury kalluslary işjeňleşdirýär, gödek derini çalt we aňsat aýyrmaga kömek edýär. Güýçli nemlendirýär we ýumşadýar, çatryklardan we jaňlardan oňaýsyzlygy peseldýär. Derini dezinfeksiýa edýär, täzeleniş proseslerini çaltlaşdyrýar, çatryklaryň çalt bejerilmegini üpjün edýär, derini ýumşak, tekiz we ýumşak edýär.

Suwuk kerosin, aýak derisine ideg etmek üçin hünär gözellik salonlarynda ulanylýan ýokary täsirli komponentdir. Özboluşly aýratynlyklary sebäpli derini ajaýyp tekizligine, ýumşaklygyna we owadan görnüşine hemişelik gaýtarmak üçin çalt görünýän netijeleri berýär. Suwuk kerosin guraklygyň öňüni alýan agyr agramly okkluziv dem alýan film döredýär we deriniň uzak wagtlap gidratly, iýmitlenýän, ýumşak we ýumşak bolmagynda galýar.

Çaý agajynyň ýagy antibakterial täsire eýe, sazlaýar, mikrokratlaryň bejergisini çaltlaşdyrýar we derlemegi azaltmaga kömek edýär.

Rowar (ekstrakt) antiseptik, antibakterial we çişmä garşy häsiýetlere eýe, dyrnaklary bejerýär we güýçlendirýär.

Sage (ekstrakt) berkleşdiriji we köşeşdiriji täsir edýär, öýjüklerden toksinleri ýok etmegi işjeňleşdirýär we ýaş bilen baglanyşykly deriniň üýtgemeginiň öňüni alýar.

“Akylly” komponent Freskolat plyus, nan ekstraktyny täzeleýär, äheň berýär, aýaklaryň derisini dezodizasiýa edýär, aýaklarda agyrlyk we ýadawlyk duýgusyny ýeňilleşdirýär.