Güýçli täsirli nemlendiriji ýüz üçin konsetrat-syworotka
compare_arrows0
Bar
Vitex Güýçli täsirli nemlendiriji ýüz üçin konsetrat-syworotka 30ml
Vitex Güýçli täsirli nemlendiriji ýüz üçin konsetrat-syworotka 30ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vitex Güýçli täsirli nemlendiriji ýüz üçin konsetrat-syworotka 30ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
54.70тмт
Vitex
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Deriniň güýçli gidrasiýasyny üpjün edýär Deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar we deri gowulaşdyrýar Wagtyndan öň garramagyň öňüni alýar Zeriniň özboluşly aýdyň formulasy, aloe jeline çümdürilen altyn witamin kapsulalaryny öz içine alýar, bu ýerde janly tebigy aloe wera şiresiniň işjeň bölekleriniň ähli aýratyn güýji jemlenendir. Kapsulalarda ýerleşýän witamin-nemlendiriji toplum, uzak wagtlap täsirini saklaýar. Dispenser bilen işjeňleşdirilende kapsulalar ýarylýar we aloe bazasy bilen garyşyp, derini göni janlandyrýan witaminleriň, mikroelementleriň, fermentleriň we beýleki gymmatly işjeň maddalaryň özboluşly kokteýlini emele getirýär: nemlendiriji, dikeldiji we antioksidant täsiri bar, derini gowulaşdyrýar çeýeligi, äheňi we çeýeligi, täzeligi we parlaklygy berýär.

  Aloe Vera jeli derrew gidrasiýa derejesini ýokarlandyrýar, kollagen we elastiniň önümçiligini işjeňleşdirýär, suwsuzlanmakdan döreýän gyrmalary ýumşadýar we wagtyndan öň garramagyň sebäplerini ýok etmäge kömek edýär. Gialuron kislotasy we biosakarid polimer matrisa sinergiýada hereket edýär, esasy maddalaryň täsirini doldurýar we güýçlendirýär, deriniň üstünde gorag päsgelçiligini döredýär we öýjükler tarapyndan suwuň ýitmeginiň öňüni alýar.

Netije: deri aloe we witaminleriň ömri beriji güýji bilen doldurylýar, nemlendirilýär, elastik, ýylmanak, elastik bolýar, içinden ýalpyldawap başlaýar.

100 ml önümde 97 ml janly aloe wera suwundan konsentrirlenen mazmun bar