Ýüz üçin şöhlendiriji aloe bilen krem
compare_arrows0
Bar
Vitex Ýüz üçin şöhlendiriji aloe bilen krem 50ml
Vitex Ýüz üçin şöhlendiriji aloe bilen krem 50ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vitex Ýüz üçin şöhlendiriji aloe bilen krem 50ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
56.40тмт
Vitex
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

“Ýagtylygyň energiýasy. Antioksidant goragy "

GÖRNÜŞLI GORAMAK, RADIANT, GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ

Işjeň maddalaryň toplumy:

tegmillerini, düwürtikleri, düwürtikden soň ýeňilleşdirýär

Derini oksidleýji stresden goraýar

Energiýa we tazelik bilen zarýadlar

Ýagtylandyryjy aloe kreminde deriniň gurluşy bilen baglanyşykly ýörite lamellar gurluşlary bar, olar ýokary işjeň tebigy komponentleriň çuňňur peýdaly we uzak wagtlap täsirini üpjün edýär, öýjüklerdäki metabolik prosesleri kadalaşdyrýar, janlylygy we deriniň tonusyny dikeldýär, çişirýär, pigmentasiýa, post -acne we beýleki näsazlyklar ilkinji gezek ulanylandan soň az aýdylýar.

Aloe vera jeli islendik görnüşdäki derä gyssagly kömek berýär, esasanam ýadaw, gaharly, garry we duýgur, derrew nemlendirýär, guraklygy, berkligi we çişmegi ýok edýär, öýjükleri aminokislotalar, fermentler, witaminler, mikroelementler, antioksidantlar bilen doly doýurýar. , ýumşak sagdyn öwüşgin görkezýär, aç-açan öwüşgin berýär.

işjeň toplumlary, deriniň pigmentasiýa prosesiniň dürli etaplaryna täsir edip, düwürtikleri, ýaş tegmillerini, düwürtikden soňky we beýleki deri kemçiliklerini aç-açan aklamak täsirini berýär. Aloe wera kreminiň her ulanylyşy bilen deri hasam, birmeňzeş we sagdyn bolýar.

“Pronalen Bio” tebigy toplumy güýçli antioksidant täsirine eýe bolup, derini daşky gurşawyň ýaramaz faktorlary sebäpli döreýän oksidleýji stresden goraýar, derini güýçlendirýär we täzeleýär.

Erik dänesi ýagy iň gurak we suwsuz derini çuňňur iýmitlendirýär we dikeldýär, kollagen we elastiniň önümçiligini işjeňleşdirýär, tegmilleriň döremeginiň öňüni alýar we derini täze, dynç alýar.