Boltuşka suspenziýa düwürtige garşy
compare_arrows0
Bar
Vitex Boltuşka suspenziýa ýüz üçin düwürtige garşy krem 50 ml
Vitex Boltuşka suspenziýa ýüz üçin düwürtige garşy krem 50 ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vitex Boltuşka suspenziýa ýüz üçin düwürtige garşy krem 50 ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
61.70тмт
Vitex
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Diňe deriňiziň daşky görnüşini däl, eýsem keýpiňizi hem zaýalaýan yzygiderli dökülmelerden ýadadyňyzmy? Işjeň çärelere geçmegiň wagty geldi: Minskdäki (Belarus respublikasy) VITEX-den düwürtik üçin gürleýji satyn alyň. Salisiliki asma, çalt täsiri bilen sizi geň galdyrar: Bakteriýalaryň köpelmegini derrew bes edýär; Gurap, çişmegi ýok eder, täzeleriniň peýda bolmagynyň öňüni alar; Düwürtikden soňky ýüze çykmagyň öňüni alýar. Bu netije, sebaceous bezleriniň bölünip çykmagyny kadalaşdyrýan önümiň düzümindäki işjeň maddalaryň çylşyrymlylygy sebäpli mümkindir: salisil turşusy, antibakterial Normo-Sebum toplumy we sink oksidi. Derini ulanmazdan ozal arassalaň, soňra çüýşäni güýçli silkäň we losýony problemaly ýerlere gönükdiriň (asma ýuwmagy talap etmeýär). Onlaýn dükanymyzda önüm satyn almak üçin ony arabanyňyza goşuň we sargydyňyzy ýerleşdiriň. Hil önümlerini, çalt eltip bermegi we elýeterli bahalary hödürleýäris. Nagt we bank geçirimleri bilen işleýäris.