Burun üçin çuň arassalaýjy zolaklar
compare_arrows0
Bar
Vitex Burun üçin çuň arassalaýjy zolaklar 1sn
Vitex Burun üçin çuň arassalaýjy zolaklar 1sn
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vitex Burun üçin çuň arassalaýjy zolaklar 1sn


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
19.80тмт
Vitex
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline
Ulanylşy 1. Derini deri ýa-da sabyn we suw bilen gowy arassalaň. Soňra burnuň ýerini ýyly suw bilen nemläň. Zolagy diňe krem ​​ýa-da makiýa up galyndysy bolmadyk nemlendirilen, arassa derä sürtüň. 2. Açyk plastmassa plyonkany gabanyňyzdan soň zolakda gara ýalpyldawuk tarap bilen ýapyşyň. Zolagy burnuň derisine gabat gelmegi üçin tekizläň. 3. Derini doly guradýança goýuň (takmynan 10-15 minut). 4. Zolagy seresaplyk bilen aýyryň. Hli hapalanmalar onuň üstünde galar. DU CADURYŞ Zolagy gury deri ulanmaň. Gorag filmini aýyranyňyzdan soň zolagy derrew burnuňyza çalyň. Burun zolagyny aýyrmak kyn bolsa, ony suw bilen gaýtadan çyglaň. Zolagy zaýalanan ýa-da gaharlanan derä sürtmäň. Gaty seýrek ýagdaýlarda oňaýsyzlyk ýa-da dermatologiki reaksiýa ýüze çykanda, zolaklar kesilmelidir. Çuň arassalaýjy burun zolagy, gara kelleleri we ýapylmadyk gözenekleri aýyrmak üçin ýörite döredildi.