Vitex
compare_arrows0

Vitex

 • Tertipleşdirmek
more_vertVitex BB-Krem Tonlaýjy serediş SPF 15 ton 51 30ml
67.50тмт
close

Derini nemlendirmek we goramak “BB” kreminiň näzik agramy, “maska ​​effekti” bolmazdan deride tebigy, hatda örtük döredýär. Deriniň kemçiliklerini aj..

more_vertVitex BB-Krem Tonlaýjy serediş SPF 15 ton 52 30ml
67.50тмт
close

Derini nemlendirmek we goramak “BB” kreminiň näzik agramy, “maska ​​effekti” bolmazdan deride tebigy, hatda örtük döredýär. Deriniň kemçiliklerini aj..

more_vertVitex BB-Krem Tonlaýjy serediş SPF 15 ton 53 30ml
67.50тмт
close

Derini nemlendirmek we goramak “BB” kreminiň näzik agramy, “maska ​​effekti” bolmazdan deride tebigy, hatda örtük döredýär. Deriniň kemçiliklerini aj..

more_vertVitex Ýüz üçin ýeňil krem 40ml
55.00тмт
close

"Nemlendirmek we jübütlemek"derrew ýagly örtügi nemlendirýär we aýyrýar bezlerini kadalaşdyrýar gözenekleri tekizleýär we maskalaýarKöpugurl..

more_vertVitex Gyzarmadan gizleýji krem-korrektor 20ml
76.90тмт
close

antibakterial täsiri bilen- maskalary gyzarýar we çişmegi azaldýar- derä tebigy sagdyn äheň berýär- gaharlanan derini köşeşdirýär- oňaýsyzlyk duýgusyn..

more_vertVitex Ýuwulmaýan suwuk parafinli el we dyrnak üçin krem-maska 100ml
54.10тмт
close

Suwuk parafin, el derisine ideg etmek üçin hünär gözellik salonlarynda ulanylýan ýokary täsirli komponentdir. Özboluşly aýratynlyklary sebäpli derini ..

more_vertVitex El üçin üçin erik şänikli skrab 75ml
48.80тмт
close

Dürli ululykdaky süpürýän bölejikleriň (erik däneleri, sorbosil) düzümi keratinirlenen öýjükleriň iki derejeli siňdirilmegini üpjün edýär, derini ýuwa..

more_vertVitex El we dyrnak üçin ýumşadyjy krem-balzam 100ml
61.20тмт
close

Ýokary derejeli bejeriş, nemlendiriji, iýmitlendiriji we dikeldiji maddalar - aloe wera jeli, shea we awakado ýaglary, Öli deňiz minerallary, şeýle he..

more_vertVitex Aloe 97% Ýüz üçin Iýmitlendiriji krem Gyralara garşy 50ml
78.00тмт
close

Çeýeligi dikeltmek Düşündiriş Çuňňur iýmitlendirýär we täzeden döredýär, ýygyrtlary ýumşadýar Çeýeligi we berkligi dikeldýär Derini ýüpek tekizlik b..

more_vertVitex All all day long Göz kölegesini berkitmek üçin esas 15ml
75.90тмт
close

Göz kölegesiniň aşagyndaky berkitme gözüň makiýaupyny günüň dowamynda kämil saklamaga kömek eder. Näzik, kremli dokumasy deriniň üstünde birkemsiz we ..

more_vertVitex All day long Makiýaž üçin berkidiji spreý 3 si 1 75ml
114.30тмт
close

Ultra ýeňil we düýbünden ýelmeýän, düzediji spreý derini nemlendirýän we tonlaýan agramsyz perde gurşap alýar. Spreý, makiýaupy düzetmek we saklamagy..

more_vertVitex Gijeki ýüz üçin super lifting krem 45ml
150.60тмт
close

V şekilli täsir:- ýüzüň ýumurtgasyny berkidýär- sarkýan derä garşy göreşýär- ýaňaklaryň, ýaňaklaryň we eňegiň görnüşini dikeldýärDeriniň öýjükleriniň ..

more_vertVitex Glokolik kislota bilen burun arassalaýjy ýüp 1шт
19.80тмт
close

Glikolik kislotanyň burun arassalaýyş zolagy gara kelleleri aýyrmak we gözenekleri çuňňur arassalamak üçin ýörite döredilipdir. Glikolik kislotasy gar..

more_vertVitex Aýag üçin çaý agajynyň ýagy duzly hammam-konsetrat 170ml
61.20тмт
close

Çaý agajynyň ýagy antibakterial täsire eýe, sazlaýar, mikrokratlaryň bejergisini çaltlaşdyrýar we derlemegi azaltmaga kömek edýär.Suwuk kerosin, aýak ..

more_vertVitex Ready to Glow Ýüz üçin şöhle saçma praýmer 30ml
103.80тмт
close

Merjen ak ýüz asma derini makiýa application üçin çalt we aňsat taýýarlamak üçin niýetlenendir: deriniň äheňini wizual görnüşde düzýär, täze görnüş we..

more_vertVitex Ýüz üçin düzeldiýji praýmer 30ml
114.30тмт
close

Gyzyllygy bitaraplaşdyrýar Derini tekizleýär Ýaşyl pigment primeri gyzarmagy, kapilýar retikulýasiýany ýa-da aşa islenmedik reňkleri gaty gowy maska..

more_vertVitex Suwuk konsiller Perfect My skin ton 21 Light
76.90тмт
close

Suwuk gizleýji gözüň aşagyndaky gara tegelekleri derrew gizleýär, ýadawlygyň we ukynyň ýoklugyny alamatlandyrýar, derini täze we dynç alýar. Smoothumş..

more_vertVitex Suwuk konsiller Perfect My skin тон 22 Natural
76.90тмт
close

Suwuk gizleýji gözüň aşagyndaky gara tegelekleri derrew gizleýär, ýadawlygyň we ukynyň ýoklugyny alamatlandyrýar, derini täze we dynç alýar. Smoothumş..

more_vertVitex Suwuk konsiller Perfect My skin ton 23 Medium
76.90тмт
close

Suwuk gizleýji gözüň aşagyndaky gara tegelekleri derrew gizleýär, ýadawlygyň we ukynyň ýoklugyny alamatlandyrýar, derini täze we dynç alýar. Smoothumş..

more_vertVitex Suwuk konsiller Perfect My skin ton 24 Dark
76.90тмт
close

Suwuk gizleýji gözüň aşagyndaky gara tegelekleri derrew gizleýär, ýadawlygyň we ukynyň ýoklugyny alamatlandyrýar, derini täze we dynç alýar. Smoothumş..

more_vertVitex Ýüz üçin düzediji praýmer Antiredness Primer 20ml
86.20тмт
close

Gyzyllygy bitaraplaşdyrýarDerini tekizleýärGreenaşyl pigment primeri gyzarmagy, kapilýar retikulýasiýany ýa-da aşa islenmedik reňkleri gaty gowy maska..

more_vertVitex Makiýaž üçin tekizleýji esas praýmer 30ml
67.50тмт
close

Iň oňat makiýaup ýüzüni taýýarlamaga we makiýaupy uzaltmaga kömek edýän özboluşly başlangyç bazasy bilen täsirli üýtgeşiklik duýuň. Lýuks ultra-tekiz ..

more_vertVitex Tonal krem Soft Matte ton 71 30ml
101.70тмт
close

Binýadyň iň oňat gurluşy deriniň üstünden aňsatlyk bilen ýaýraýar, göze görünmeýän, deri effektiw düzedýär we gowulaşdyrýar, günüň dowamynda uzak dowa..

more_vertVitex Tonal krem Soft Matte ton 72 30ml
101.70тмт
close

Binýadyň iň oňat gurluşy deriniň üstünden aňsatlyk bilen ýaýraýar, göze görünmeýän, deri effektiw düzedýär we gowulaşdyrýar, günüň dowamynda uzak dowa..

more_vertVitex Tonal krem Soft Matte ton 73 30ml
101.70тмт
close

Binýadyň iň oňat gurluşy deriniň üstünden aňsatlyk bilen ýaýraýar, göze görünmeýän, deri effektiw düzedýär we gowulaşdyrýar, günüň dowamynda uzak dowa..

more_vertVitex Tonal krem Soft Matte ton 74 30ml
101.70тмт
close

Binýadyň iň oňat gurluşy deriniň üstünden aňsatlyk bilen ýaýraýar, göze görünmeýän, deri effektiw düzedýär we gowulaşdyrýar, günüň dowamynda uzak dowa..

more_vertVitex Nemlendiriji tonal krem ton 31 30ml
95.60тмт
close

Ikinji deri täsiri kemsiz örtükGaznanyň ultra-inçe gurluşy diňe bir gyrmalary, pigmentasiýany we beýleki kemçilikleri maskalaman, eýsem her bir amaly ..

more_vertVitex Tonal Krem Soft Matte ton 75 30мл
101.70тмт
close

Binýadyň iň oňat gurluşy deriniň üstünden aňsatlyk bilen ýaýraýar, göze görünmeýän, deri effektiw düzedýär we gowulaşdyrýar, günüň dowamynda uzak dowa..

more_vertVitex Nemlendiriji tonal krem, ton 32 30ml
95.60тмт
close

NUDE SKIN HYDRATING FOUNDATIONDeriniň ikinji täsiri Birkemsiz gurşawGaznanyň ultra-inçe gurluşy diňe bir gyrmalary, pigmentasiýany we beýleki kem..

more_vertVitex Nemlendiriji tonal krem, ton 33 30ml
95.60тмт
close

NUDE SKIN HYDRATING FOUNDATIONDeriniň ikinji täsiriBirkemsiz gurşawGaznanyň ultra-inçe gurluşy diňe bir gyrmalary, pigmentasiýany we beýleki kemçilikl..

more_vertVitex Увлажняющий тональный крем , тон 34 30мл
95.60тмт
close

NUDE SKIN HYDRATING FOUNDATIONЭффект «второй кожи»Безупречное покрытиеУльтратонкая текстура тонального крема не только маскирует морщинки, пигментацию..

more_vertVitex Nemlendiriji tonal krem ton 35 30ml
95.60тмт
close

NUDE SKIN HYDRATING FOUNDATIONDeriniň ikinji täsiriBirkemsiz gurşawGaznanyň ultra-inçe gurluşy diňe bir gyrmalary, pigmentasiýany we beýleki kemçilikl..

more_vertVitex Ýüz üçin ykjamly pudra SPF20 ton 01 12ml
164.00тмт
close

Pudranyň ultra-inçe gurluşy derini kemsiz birleşdirýän agramsyz dem alýan perde bilen ýatyr we ýüzi günüň dowamynda mümkin boldugyça ýumşak, mahmal ýa..

more_vertVitex Ýüz üçin ykjam pudra SPF20 ton 02 12ml
164.00тмт
close

Pudranyň ultra-inçe gurluşy derini kemsiz birleşdirýän agramsyz dem alýan perde bilen ýatyr we ýüzi günüň dowamynda mümkin boldugyça ýumşak, mahmal ýa..

more_vertVitex Ýüz üçin ykjam pudra SPF20 ton 03 12ml
164.00тмт
close

Pudranyň ultra-inçe gurluşy derini kemsiz birleşdirýän agramsyz dem alýan perde bilen ýatyr we ýüzi günüň dowamynda mümkin boldugyça ýumşak, mahmal ýa..

more_vertVitex Матирующая компактная пудра для лица SPF20, тон 04 12мл
164.00тмт
close

Ультратонкая текстура пудры ложится невесомой дышащей вуалью, которая безупречно матирует кожу, и лицо выглядит нежным, бархатистым, максимально естес..

more_vertVitex Ýüz üçin owradylan pudra ton hemme taraplaýyn 6gr
204.50тмт
close

Pudranyň iň näzik ýumşadyjy dokumasy deriniň üstünde deň paýlanýar, gyralary göz bilen ýumşadýar, kemçilikleriň görünmegini azaldýar. Iň oňat deri ähe..

more_vertVitex Ykjam rumýana Dreamy Blush ton 101
109.00тмт
close

Rumýana, gündelik makiýaup üçin möhüm guraldyr, ýaňak süňklerini owadan görkezmäge, ýüzüň ýeňilleşmegine ünsi çekmäge we derä täze we sagdyn görnüş be..

more_vertVitex Ykjam rumýana Dreamy Blush ton 102
109.00тмт
close

Ýaş, gündelik makiýaup üçin möhüm guraldyr, ýaňak süňklerini owadan görkezmäge, ýüzüň ýeňilleşmegine ünsi çekmäge we derä täze we sagdyn görnüş bermäg..

more_vertVitex Ykjam rumýana Dream Blush ton 103
109.00тмт
close

Rumýana, gündelik makiýaup üçin möhüm guraldyr, ýaňak süňklerini owadan görkezmäge, ýüzüň ýeňilleşmegine ünsi çekmäge we derä täze we sagdyn görnüş be..

more_vertVitex Ykjam rumýana Dreamy Blush ton 104
109.00тмт
close

Rumýana, gündelik makiýaup üçin möhüm guraldyr, ýaňak süňklerini owadan görkezmäge, ýüzüň ýeňilleşmegine ünsi çekmäge we derä täze we sagdyn görnüş be..

more_vertVitex Ykjam rumýana Dreamy Blush ton 105
109.00тмт
close

Rumýana, gündelik makiýaup üçin möhüm guraldyr, ýaňak süňklerini owadan görkezmäge, ýüzüň ýeňilleşmegine ünsi çekmäge we derä täze we sagdyn görnüş be..

more_vertVitex Suwuk haýlaýter Glow My skin ton 11
78.00тмт
close

Ýaş deri tazelik we berklik şöhle saçýar. stresden, ýadawlykdan we ukyň ýetmezçiliginden, negatiw daşky gurşaw faktorlarynyň täsiri bilen, ýaş bilen b..

more_vertVitex Suwuk haýlaýter Glow My Skin ton 12
78.00тмт
close

Ýaş deri tazelik we berklik şöhle saçýar. stresden, ýadawlykdan we ukyň ýetmezçiliginden, negatiw daşky gurşaw faktorlarynyň täsiri bilen, ýaş bilen b..

more_vertVitex Suwuk haýlaýter Glow My skin ton 13
78.00тмт
close

Ýaş deri tazelik we berklik şöhle saçýar. stresden, ýadawlykdan we ukyň ýetmezçiliginden, negatiw daşky gurşaw faktorlarynyň täsiri bilen, ýaş bilen b..

more_vertVitex Kirpik we gaşyň ösüşini berkitmek üçin gel buster 7ml
107.00тмт
close

Gaşlaryň we kirpikleriň ösmegine itergi berýär Parlak we oňat görnüşli görnüş berýär Forma labyr Geliň özboluşly formulasy saçlaryň işjeň ösmegine ..

more_vertVitex Gaş üçin reňkli gel ton 02 açyk-goňur 5ml
79.90тмт
close

Gaş geli derrew gaşlaryňyzy ajaýyp görnüşe getirer: tebigy gaşlaryň gözelligini artdyrar, islenýän şekil we reňk berer we netijäni düzeder. Ýörite for..

more_vertVitex Gaş üçin reňkli gel ton 03 goňur 5ml
79.90тмт
close

Gaş geli derrew gaşlaryňyzy ajaýyp görnüşe getirer: tebigy gaşlaryň gözelligini artdyrar, islenýän şekil we reňk berer we netijäni düzeder. Specialöri..

more_vertVitex Gaş üçin reňkli gel ton 04 çal-goňur 5ml
79.90тмт
close

Gaş geli derrew gaşlaryňyzy ajaýyp görnüşe getirer: tebigy gaşlaryň gözelligini artdyrar, islenýän şekil we reňk berer we netijäni düzeder. Ýörite for..

more_vertVitex Gaş üçin berkidiji gel BROW FIX&STYLE 5ml
69.60тмт
close

“BROW FIX & STYLE gel” gaşlary modellemek we düzeltmek üçin amatlydyr. Amatly çotganyň kömegi bilen gaşlaryňyzy günüň dowamynda ýerinde boljak isl..

more_vertVitex Gaş üçin pomada ton 22 Light brunette 3.5gr
131.90тмт
close

“BROW POMADE” -iň kömegi bilen gaşlary aňsat we çalt çekip bilersiňiz, olara gerekli şekil berip bilersiňiz, täsirli edip bilersiňiz. Alkogolsyz we ýa..

more_vertVitex Gaş üçin pomada BROW POMADE, ton 23 Dark brunette 3.5gr
131.90тмт
close

“BROW POMADE” -iň kömegi bilen gaşlary aňsat we çalt çekip bilersiňiz, islenýän görnüşi berip bilersiňiz, täsirli edip bilersiňiz. Alkogolsyz we ýagsy..

more_vertVitex Ýalpyldawukly göz üçin suwuk podwodka ton 81 Gray diamond 4.8ml
86.20тмт
close

Gündelik durmuşy içgysgynç baýramçylyga öwüriň!Metal täsiri bolan ýokarky kölegelerdäki suwuk göz gamaýjy, dessine makiýaňyzy täsirli we täsirli eder,..

more_vertVitex Ýalpyldawukly göz üçin suwuk podwodka ton 82 4.8ml
86.20тмт
close

Gündelik durmuşy içgysgynç baýramçylyga öwüriň!Metal täsiri bolan ýokarky kölegelerdäki suwuk göz gamaýjy, dessine makiýaňyzy täsirli we täsirli eder,..

more_vertVitex Ýalpyldawukly göz üçin suwuk podwodka 83 4.8ml
86.20тмт
close

Gündelik durmuşy içgysgynç baýramçylyga öwüriň!Metal täsiri bolan ýokarky kölegelerdäki suwuk göz gamaýjy, dessine makiýaňyzy täsirli we täsirli eder,..

more_vertVitex Ýalpyldawukly göz üçin suwuk podwodka ton 84 4.8ml
86.20тмт
close

Gündelik durmuşy içgysgynç baýramçylyga öwüriň!Metal täsiri bolan ýokarky kölegelerdäki suwuk göz gamaýjy, dessine makiýaňyzy täsirli we täsirli eder,..

more_vertVitex Ýalpyldawukly göz üçin suwuk podwodka ton 85 4.8ml
86.20тмт
close

Gündelik durmuşy içgysgynç baýramçylyga öwüriň!Metal täsiri bolan ýokarky kölegelerdäki suwuk göz gamaýjy, dessine makiýaňyzy täsirli we täsirli eder,..

more_vertVitex All day long Göz üçin gara podwodla-flomaster 2gr
144.30тмт
close

Düwürtükli kirpik, hatda gaty inçe oklary çekmäge ýa-da gözüň konturyny inçe görkezmäge mümkinçilik berýän ajaýyp çyzgy takyklygyny üpjün edýär. Mahm..

more_vertVitex Göz üçin Suwuk matowy podwodka gara 4gr
82.10тмт
close

BeýanySuwuk göz gamaýjy, gözüň täsirli görnüşini döretmek üçin amatlydyr. Esasy aýratynlygy, ilkinji gezek ok çyzsaňyzam, islendik galyňlygyň gön..

more_vertVitex Kirpik üçin tuş False Lashes Goýma kirpikleriň täsiri 9gr
117.30тмт
close

Gözleriňiziň hemmeleriň üns merkezine öwrülmeginden gorkmaýarsyňyzmy? Lýuks kirpikleriňiziň haýran galdyryjy göwrümine, ajaýyp uzynlygyna we çuň gara ..

more_vertVitex Kirpik üçin tuş Perfomance 3в1 Göwrüm, uzynlyk, bölmek 9gr
117.30тмт
close

Hemmesini birbada isleýärin! Ylalaşyk ýok! Bu PERFORMANCE 3in1 maskarasynyň şygary.Innowasiýa formulasy, kirpikleriňize zerur zatlaryň hemmesini birle..

more_vertVitex Kirpik üçin tuş Volume x3 filler Köp göwrümli 9gr
132.90тмт
close

Başgalaryň ünsüni özüne çekjek galyň, tüýdükli, ajaýyp lýuks kirpikleri arzuw edýän bolsaňyz, VOLUMEX3 FILLER MULTIPLE VOLUME maskara iň gowy saýlawyň..

more_vertVitex Kirpik üçin tuş Volume & Length Ajaýyp göwrüm we uzynlyk 9gr
129.80тмт
close

Özüňizi özüne çekiji göwrüm we ajaýyp owadan kirpikleriň tükeniksiz uzynlygy bilen aldaň!Çotganyň aýratyn görnüşi, kirpikleriňizi zerur effekt bilen ü..

more_vertVitex Ready to Color Kirpik üçin göwrümli tuş goňur reňk 9gr
121.50тмт
close

Daş keşbiňize aýratyn çuňluk we jadyly täsir etmek isleseňiz, standart däl maskara reňkini saýlaň: gyrmyzy ýa-da goňur. Reňkli Taýýar maskaranyň köleg..

more_vertVitex Ready to Color Kirpik üçin göwrümli tuş fiolet 9gr
121.50тмт
close

Daş keşbiňize aýratyn çuňluk we jadyly täsir etmek isleseňiz, standart däl maskara reňkini saýlaň: gyrmyzy ýa-da goňur. Reňkli Taýýar maskaranyň kö..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY 3D göwrümli ton 400
107.00тмт
close

Dodaklaryňyza iň ýokary rahatlyk, gidrasiýa we baý reňk getirýän özboluşly dokumasy bolan kaşaň pomada. Işjeň düzümi - ýokary molekulýar agramly gial..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY 3D gňwrümli ton 401
107.00тмт
close

Dodaklaryňyza iň ýokary rahatlyk, gidrasiýa we baý reňk getirýän özboluşly dokumasy bolan kaşaň pomada. Işjeň düzümi - ýokary molekulýar agramly gial..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY 3D göwrümli ton 402
107.00тмт
close

Dodaklaryňyza iň ýokary rahatlyk, gidrasiýa we baý reňk getirýän özboluşly dokumasy bolan kaşaň pomada. Işjeň düzümi - ýokary molekulýar agramly gial..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY 3D göwrümli ton 403
107.00тмт
close

Dodaklaryňyza iň ýokary rahatlyk, gidrasiýa we baý reňk getirýän özboluşly dokumasy bolan kaşaň pomada. Işjeň düzümi - ýokary molekulýar agramly gial..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY 3D göwrümli ton 404
107.00тмт
close

Dodaklaryňyza iň ýokary rahatlyk, gidrasiýa we baý reňk getirýän özboluşly dokumasy bolan kaşaň pomada. Işjeň düzümi - ýokary molekulýar agramly gial..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY 3D göwrümli ton 405
107.00тмт
close

Dodaklaryňyza iň ýokary rahatlyk, gidrasiýa we baý reňk getirýän özboluşly dokumasy bolan kaşaň pomada. Işjeň düzümi - ýokary molekulýar agramly gial..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY 3D göwrümli ton 406
107.00тмт
close

..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY mango ýagy we Е witamin bilen ton 340 4gr
107.00тмт
close

Dodaklar diňe bir owadan däl, eýsem ajaýyp owadan! Möwsümiň tendensiýasy dodaklara üns bermekdir. Mutlak rahatlyk we özüne çekiji reňk - özüne çekiji..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY mango ýagy we Е witamin bilen ton 341 4gr
107.00тмт
close

Dodaklar diňe bir owadan däl, eýsem ajaýyp owadan! Möwsümiň tendensiýasy dodaklara üns bermekdir. Mutlak rahatlyk we özüne çekiji reňk - özüne çekiji..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY mango ýagy we Е witamin bilen ton 342 4gr
107.00тмт
close

Dodaklar diňe bir owadan däl, eýsem ajaýyp owadan! Möwsümiň tendensiýasy dodaklara üns bermekdir. Mutlak rahatlyk we özüne çekiji reňk - özüne çekiji..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY mango ýagy we Е witamin bilen ton 343 4gr
107.00тмт
close

Dodaklar diňe bir owadan däl, eýsem ajaýyp owadan! Möwsümiň tendensiýasy dodaklara üns bermekdir. Mutlak rahatlyk we özüne çekiji reňk - özüne çekiji..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY mango ýagy we Е witamin bilen ton 344 4gr
107.00тмт
close

Dodaklar diňe bir owadan däl, eýsem ajaýyp owadan! Möwsümiň tendensiýasy dodaklara üns bermekdir. Mutlak rahatlyk we özüne çekiji reňk - özüne çekiji..

more_vertVitex Dodak üçin pomada LUXURY mango ýagy we Е witamin bilen ton 345 4gr
107.00тмт
close

Dodaklar diňe bir owadan däl, eýsem ajaýyp owadan! Möwsümiň tendensiýasy dodaklara üns bermekdir. Mutlak rahatlyk we özüne çekiji reňk - özüne çekiji..

more_vertVitex Dodak üçin pomada Luxury velvet matt , ton 321 gülgüne nektar
107.00тмт
close

Düşündiriş Lýuks mahmal Matt pomada görnüşiniň täzeçillik formulasy, dodaklaryň derisini guratman, ýumşaklyk we gidrasiýa duýgusyny saklamak bilen, d..

more_vertVitex Dodak üçin pomada Luxury velvet matt тон 322 şetdaly musy
107.00тмт
close

Düşündiriş Lýuks mahmal Matt pomada görnüşiniň täzeçillik formulasy, dodaklaryň derisini guratman, ýumşaklyk we gidrasiýa duýgusyny saklamak bilen, d..

more_vertVitex Dodak üçin pomada Luxury velvet matt ton 323 brusnika desert
107.00тмт
close

Düşündiriş Lýuks mahmal Matt pomada görnüşiniň täzeçillik formulasy, dodaklaryň derisini guratman, ýumşaklyk we gidrasiýa duýgusyny saklamak bilen, d..

more_vertVitex Dodak üçin pomada Luxury velvet matt ton 324 kremli tiramisu
107.00тмт
close

Düşündiriş Lýuks mahmal Matt pomada görnüşiniň täzeçillik formulasy, dodaklaryň derisini guratman, ýumşaklyk we gidrasiýa duýgusyny saklamak bilen, d..

more_vertVitex Dodak üçin pomada Luxury velvet matt ,ton 320 ajy latte
107.00тмт
close

Düşündiriş Lýuks mahmal Matt pomada görnüşiniň täzeçillik formulasy, dodaklaryň derisini guratman, ýumşaklyk we gidrasiýa duýgusyny saklamak bilen, d..

more_vertVitex Dodak üçin matowy pomada MATT ton 201 Wanilli kapuçino 4gr
90.40тмт
close

Dodaklaryňyzyň özüne çekiji çuň, baý, mahmal mat reňki arzuwyň hasyl bolmagydyr. Bu lýuks pomada bilen dodaklara ilkinji duýgur degmekden başlap söýgi..

more_vertVitex Dodak üçin matowy pomada MATT ton 202 ýer tudana puding 4gr
90.40тмт
close

Dodaklaryňyzyň özüne çekiji çuň, baý, mahmal mat reňki arzuwyň hasyl bolmagydyr. Bu lýuks pomada bilen dodaklara ilkinji duýgur degmekden başlap söýgi..

more_vertVitex Dodak üçin matowy pomada MATT ton 203 ýer şetdalaly raf 4gr
90.40тмт
close

Dodaklaryňyzyň özüne çekiji çuň, baý, mahmal mat reňki arzuwyň hasyl bolmagydyr. Bu lýuks pomada bilen dodaklara ilkinji duýgur degmekden başlap söýgi..

more_vertVitex Dodak üçin matowy pomada MATT ton 204 gülgüne sirop 4gr
90.40тмт
close

Dodaklaryňyzyň özüne çekiji çuň, baý, mahmal mat reňki arzuwyň hasyl bolmagydyr. Bu lýuks pomada bilen dodaklara ilkinji duýgur degmekden başlap söýgi..

more_vertVitex Dodak üçin matowy pomada MATT ton 209 klýukwaly punş 4gr
90.40тмт
close

Dodaklaryňyzyň özüne çekiji çuň, baý, mahmal mat reňki arzuwyň hasyl bolmagydyr. Bu lýuks pomada bilen dodaklara ilkinji duýgur degmekden başlap söýgi..

more_vertVitex Nemlendiriji dodak pomadasy ton 503 Bright pinknknude 3gr
88.30тмт
close

Bu kemsiz nemlendiriji pomada bilen dodaklaryňyza duýgurlyk we azgynlyk beriň. Gymmat bahaly ýaglara baý lýuks formula, dodaklary iýmitlendirýär we ne..

more_vertVitex Nemlendiriji dodak pomadasy, ton 502 Milky pinknude 3gr
88.30тмт
close

Bu kemsiz nemlendiriji pomada bilen dodaklaryňyza duýgurlyk we azgynlyk beriň. Gymmat bahaly ýaglara baý lýuks formula, dodaklary iýmitlendirýär we ne..

more_vertVitex Nemlendiriji dodak pomadasy, ton 501 Peachy nude 3gr
88.30тмт
close

Bu kemsiz nemlendiriji pomada bilen dodaklaryňyza duýgurlyk we azgynlyk beriň. Gymmat bahaly ýaglara baý lýuks formula, dodaklary iýmitlendirýär we ne..

more_vertVitex Nemlendiriji dodak pomadasy, ton 504 Coral pink 3gr
88.30тмт
close

Küpek dokumasy dodaklara ýuwaşlyk bilen süýşýär, deň derejede ýaýraýar we baý, şireli reňk berýär. Yapyşmaýan we kremli däl, pomada dodaklarynda rahat..

more_vertVitex Nemlendiriji dodak pomadasy ton 505 Hot pink 3gr
88.30тмт
close

Küpek dokumasy dodaklara ýuwaşlyk bilen süýşýär, deň derejede ýaýraýar we baý, şireli reňk berýär. Yapyşmaýan we kremli däl, pomada dodaklarynda rahat..

more_vertVitex Nemlendiriji dodak pomadasy ton 506 Pink peon 3gr
88.30тмт
close

Bu kemsiz nemlendiriji pomada bilen dodaklaryňyza duýgurlyk we azgynlyk beriň. Gymmat bahaly ýaglara baý lýuks formula, dodaklary iýmitlendirýär we ne..

more_vertVitex Nemlendiriji dodak pomadasy ton 507 Orange redn 3gr
88.30тмт
close

Bu kemsiz nemlendiriji pomada bilen dodaklaryňyza duýgurlyk we azgynlyk beriň. Gymmat bahaly ýaglara baý lýuks formula, dodaklary iýmitlendirýär we ne..

more_vertVitex Nemlendiriji dodak pomadasy ton 508 Sand nude redn 3gr
88.30тмт
close

Bu kemsiz nemlendiriji pomada bilen dodaklaryňyza duýgurlyk we azgynlyk beriň. Gymmat bahaly ýaglara baý lýuks formula, dodaklary iýmitlendirýär we ne..

more_vertVitex Nemlendiriji dodak pomadasy ton 509 Brown nudede redn 3gr
88.30тмт
close

Bu kemsiz nemlendiriji pomada bilen dodaklaryňyza duýgurlyk we azgynlyk beriň. Gymmat bahaly ýaglara baý lýuks formula, dodaklary iýmitlendirýär we ne..

more_vertVitex Nemlendiriji dodak pomadasy ton 510 Pink brownudede redn 3gr
88.30тмт
close

Bu kemsiz nemlendiriji pomada bilen dodaklaryňyza duýgurlyk we azgynlyk beriň. Gymmat bahaly ýaglara baý lýuks formula, dodaklary iýmitlendirýär we ne..

more_vertVitex Nemlendiriji dodak pomadasy ton 511 Beige roseownudede redn 3gr
88.30тмт
close

Bu kemsiz nemlendiriji pomada bilen dodaklaryňyza duýgurlyk we azgynlyk beriň. Gymmat bahaly ýaglara baý lýuks formula, dodaklary iýmitlendirýär we ne..

more_vertVitex Poroşok äheňli effektli suwuk matowy pomada ton 11 Praline Matt
129.80тмт
close

Düşündiriş Poroşok effekti bolan mat suwuk pomada, ýeňil gurluşy we ajaýyp çydamlylygy birleşdirip, ilkinji programmadan güýçli reňk berýär. Tebigy ..

more_vertVitex Poroşok äheňli effektli suwuk matowy pomada 12 Candy Matt
129.80тмт
close

Düşündiriş Poroşok effekti bolan mat suwuk pomada, ýeňil gurluşy we ajaýyp çydamlylygy birleşdirip, ilkinji programmadan güýçli reňk berýär. Tebigy ..

more_vertVitex Poroşok äheňli effektli suwuk matowy pomada 13 Vanilla Matt
129.80тмт
close

Düşündiriş Poroşok effekti bolan mat suwuk pomada, ýeňil gurluşy we ajaýyp çydamlylygy birleşdirip, ilkinji programmadan güýçli reňk berýär. Tebigy ..

more_vertVitex Poroşok äheňli effektli suwuk matowy pomada ton 14 Rose Matt
129.80тмт
close

Düşündiriş Poroşok effekti bolan mat suwuk pomada, ýeňil gurluşy we ajaýyp çydamlylygy birleşdirip, ilkinji programmadan güýçli reňk berýär. Tebigy ..

more_vertVitex Poroşok äheňli effektli suwuk matowy pomada ton 15 Coral Matt
129.80тмт
close

Düşündiriş Poroşok effekti bolan mat suwuk pomada, ýeňil gurluşy we ajaýyp çydamlylygy birleşdirip, ilkinji programmadan güýçli reňk berýär. Tebigy ..

more_vertVitex Poroşok äheňli effektli suwuk matowy pomada ton 16 Mokko Matt
129.80тмт
close

Düşündiriş Poroşok effekti bolan mat suwuk pomada, ýeňil gurluşy we ajaýyp çydamlylygy birleşdirip, ilkinji programmadan güýçli reňk berýär. Tebigy ..

more_vertVitex Poroşok äheňli effektli suwuk matowy pomada 17 Nude Matt
129.80тмт
close

Düşündiriş Poroşok effekti bolan mat suwuk pomada, ýeňil gurluşy we ajaýyp çydamlylygy birleşdirip, ilkinji programmadan güýçli reňk berýär. Tebigy ..

more_vertVitex Poroşok äheňli effektli suwuk matowy pomada ton 18 Plummy Matt
129.80тмт
close

Düşündiriş Poroşok effekti bolan mat suwuk pomada, ýeňil gurluşy we ajaýyp çydamlylygy birleşdirip, ilkinji programmadan güýçli reňk berýär. Tebigy ..

more_vertVitex Suwuk ýarym matowy pomada Satin lip cream ton 701 3.5gr
104.90тмт
close

Dodaklaryň dykyz, baý örtügi we berkligi dodaklary islenýän reňk kämilligi bilen üpjün etmek üçin tebigy öwüşgin bilen çeperçilik bilen birleşýär. Näz..

more_vertVitex Suwuk ýarym matowy pomada Satin lip cream ton 702 3.5gr
104.90тмт
close

Dodaklaryň dykyz, baý örtügi we berkligi dodaklary islenýän reňk kämilligi bilen üpjün etmek üçin tebigy öwüşgin bilen çeperçilik bilen birleşýär. Näz..

more_vertVitex Suwuk ýarym matowy pomada Satin lip cream ton 703 3.5gr
104.90тмт
close

Dodaklaryň dykyz, baý örtügi we berkligi dodaklary islenýän reňk kämilligi bilen üpjün etmek üçin tebigy öwüşgin bilen çeperçilik bilen birleşýär. Näz..

more_vertVitex Suwuk ýarym matowy pomada Satin lip cream ton 704 3.5gr
104.90тмт
close

Dodaklaryň dykyz, baý örtügi we berkligi dodaklary islenýän reňk kämilligi bilen üpjün etmek üçin tebigy öwüşgin bilen çeperçilik bilen birleşýär. Näz..

more_vertVitex Suwuk ýarym matowy pomada Satin lip cream ton 705 3.5gr
104.90тмт
close

Dodaklaryň dykyz, baý örtügi we berkligi dodaklary islenýän reňk kämilligi bilen üpjün etmek üçin tebigy öwüşgin bilen çeperçilik bilen birleşýär. Näz..

more_vertVitex Witaminli arassaçylyk pomada 4gr
67.50тмт
close

A we E witaminleri bilen Dodaklaryň witaminini doldurmak, optimal iýmitlenmek we dodaklaryň derisiniň täzelenmegi, esasanam gyş we ýaz aýlarynda wi..

more_vertVitex Gorag arassaçylyk pomada 4gr
67.50тмт
close

Şy ýagy bilen Arassaçylyk pomada güýz-gyş döwri üçin hökmany zat. Dodaklara ideg önümi näzik derini iýmitlendirýär we nemlendirýär, çişmek we gurakly..

more_vertVitex Iýmitlendiriji dodak üçin balzam 4gr
67.50тмт
close

deňiz garpyz ýagy bilen Dodaklaryň derisini iýmitlendirýär, guramagynyň we çişmeginiň öňüni alýar we dodaklaryň tekizligini ýokarlandyrýar. Deňiz gar..

more_vertVitex Dodak ýalpyldajy LUXURY aýna saçma şählesi ton 430
131.90тмт
close

Açyk kremli dodak dodaklara näzik reňk berýär. Parlaklygyň özboluşly formulasy ýeňillik we gidrasiýa duýgusyny berýär. Dodaklar ýumşak, ýylmanak bolý..

more_vertVitex Dodak ýalpyldajy LUXURY aýna saçma şählesi ton 431
131.90тмт
close

Açyk kremli dodak dodaklara näzik reňk berýär. Parlaklygyň özboluşly formulasy ýeňillik we gidrasiýa duýgusyny berýär. Dodaklar ýumşak, ýylmanak bolý..

more_vertVitex Dodak ýalpyldajy LUXURY aýna saçma şählesi ton 432
131.90тмт
close

Açyk kremli dodak dodaklara näzik reňk berýär. Parlaklygyň özboluşly formulasy ýeňillik we gidrasiýa duýgusyny berýär. Dodaklar ýumşak, ýylmanak bolý..

more_vertVitex Dodak ýalpyldajy LUXURY aýna saçma şählesi ton 433
131.90тмт
close

Açyk kremli dodak dodaklara näzik reňk berýär. Parlaklygyň özboluşly formulasy ýeňillik we gidrasiýa duýgusyny berýär. Dodaklar ýumşak, ýylmanak bolý..

more_vertVitex Dodak ýalpyldajy LUXURY aýna saçma şählesi ton 434
131.90тмт
close

Açyk kremli dodak dodaklara näzik reňk berýär. Parlaklygyň özboluşly formulasy ýeňillik we gidrasiýa duýgusyny berýär. Dodaklar ýumşak, ýylmanak bolý..

more_vertVitex Dodak ýalpyldajy LUXURY aýna saçma şählesi ton 435
131.90тмт
close

Açyk kremli dodak dodaklara näzik reňk berýär. Parlaklygyň özboluşly formulasy ýeňillik we gidrasiýa duýgusyny berýär. Dodaklar ýumşak, ýylmanak bolý..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 813 Lilac 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 801 Sparkle 3gr
81.10тмт
close

Ýallpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 803 Nude 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 804 Beige 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 805 Pink sunset 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 806 Rose crystal 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 807 Powder pink 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 808 Bright coral 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 809 Barbie pink 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 810 Red blossom 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 811 Ruby wine 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 812 Pink cloud 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 814 Cashmere rose 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Dodak üçin ýalpyldawuk ýalpyldysy Magic Lips ton 815 Magic violet 3gr
81.10тмт
close

Ýalpyldawuk şöhle, jadyly çotga bilen hudo .nik millionlarça ýalpyldawuk göwher bölejiklerini dodaklaryna uran ýaly, dodaklarda özüne çekiji çyglylyk ..

more_vertVitex Saç üçin lak Bambugyň berk saklaýjynyň täsiri 215ml
111.00тмт
close

Lak uzak we ygtybarly saklaýar. Saçyň gurluşyny güýçlendirýän, daşky faktorlaryň zyýanly täsirlerinden goraýan bambuk ekstraktyny öz içine alýar. Saç ..

more_vertVitex Repeýnik ekstrakty bilen gury şampun 200ml
120.40тмт
close

Güýçlendirmek we tazeliksaçyň ähli görnüşleri üçin• saçlary derrew täzeleýär• hapany netijeli aýyrýar• saç köklerini güýçlendirýärGury ekstrakt bilen ..

more_vertVitex Saç gaplamak üçin berkidiji spreý 215ml
76.90тмт
close

berk tutmak bilen bambukyň güýçlendiriji hereketi bilenSpreý saçlary göwrümli we uzak wagtlap saklaýar. Saçyň gurluşyny güýçlendirýän, daşky faktorlar..