Vichy
compare_arrows0

Vichy

  • Tertipleşdirmek
more_vertVichy Idealia adaty deri üçin krem 50ml
1,222.00тмт
close

Derini gün-günden güýçlendirýär - deriniň ýagtylygyny janlandyrýar, äheňini we gurluşyny deňleşdirýär, gözenekleri ep-esli gysýar we durmuşyň ýokary t..

more_vertVichy Idealia gury deri üçin krem 50ml
1,222.00тмт
close

Farmakologiki hereket: lifeaşaýyşyň ýokary depginine ýol açýan negatiw faktorlar deriniň oksidleýji stresine sebäp bolýar, netijede erkin radikallar d..

more_vertVichy Liftactiv gündizki kollagen krem 50ml
1,629.00тмт
close

“Liftactiv Collagen” hünärmeni, Wiçiniň garrylyga garşy deri bejeriş önümlerinde täzelikdir. Öýjükli derejedäki tebigy krem, kollagen önümçiligini işj..

more_vertVichy Liftactiv Suprem gijeki krem 50ml
1,205.20тмт
close

Gijeki krem-ideg, göteriji effekti üpjün edip, tebigy gelip çykyşly işjeň maddalary öz içine alýar. Rhamnose 5%, bäş patent bilen goralýan işjeň madda..

more_vertVichy Neovadiol gury we has gury deri üçin krem 50ml
1,497.00тмт
close

Işjeň düzümi: gialuron kislotasy, gliserin Saglar we ekstraktlar: shea ýagy, erik ýagy, ýaglar toplumy..

more_vertVichy Neovadiol adaty deri üçin gündizki krem
1,497.00тмт
close

“Vichy neovadiol magistral baume densifieur” deri dokumalaryny dikeltmek tehnologiýasyny we tebigy ýaglary bejermek täsirini birleşdirýän önümdir. Do..

more_vertVichy Liftactiv Suprem gury deri üçin krem 50ml
1,429.00тмт
close

GÜN ÖNÜMI [CAFFEINE + ADENOSINE] Kompleks öýjükli energiýanyň alyş-çalşyny höweslendirýär we günüň dowamynda deriniň öz baýlyklaryny işjeňleşdirýär, ü..

more_vertVichy Aqualia Thermal gijeki krem-maska Spa, 75ml
849.10тмт
close

Netijeliligi: Duýgur deri üçin ilkinji gije SPA dessury. Baý kremli jel. 48 sagat nemlendiriji täsir edýär, bir gijede ýadawlyk alamatlaryny ýok edýär..

more_vertViснy Idealia Nuit balzam 50ml
1,280.00тмт
close

Farmakologiki hereket: Wiçi Idealiýa Az ýa-da erbet uklaýan aýallar üçin ýeňil gijeki balzam maslahat berilýär: irden ýüzi ýaş we dynç alýar, tegmille..

more_vertVichy Nutrilogie 2 has gury deri üçin 50ml
1,072.00тмт
close

Farmakologiki hereket: Wiçi Idealiýa Az ýa-da erbet uklaýan aýallar üçin ýeňil gijeki balzam maslahat berilýär: irden ýüzi ýaş we dynç alýar, tegmille..

more_vertVichy Nutrilogie 1 gury deri üçin 50ml
1,072.00тмт
close

Wiçi Nutrilogie 1 Gury deri Gury deri üçin çuňňur ideg. Deriniň öz lipidleriniň sintezini güýçlendirip epidermisiň barýer häsiýetlerini dikeldýär. Önü..

more_vertVichy Neovadiol kompensasiýa toplumy 50ml
1,572.00тмт
close

Wichi Neovadiol Menopauza wagtynda deriniň çylşyrymly gijeki ideginiň öwezini dolmak Menopauza wagtynda deriniň täzeleniş mehanizmleriniň haýallama..

more_vertVichy Liftactiv Гиалуроновый Лосьон Экспресс-Маска 50 Мл
1,629.00тмт
close

Уникальная маска содержит рекордную* концентрацию гиалуроновой кислоты [1%], оказывает мгновенный эффект. Содержит три ключевых компонента натуральног..

more_vertVichy Dercoss dikeldiji maska 200ml
799.00тмт
close

Güýçli iýmitlenmek we agressiw daşarky faktorlara sezewar bolan saçlary dikeltmek üçin serişdeleri: saç guradyjy, perm, UV şöhlelenmesi. Iýmitlendirij..

more_vertVichy Neovadiol Mažistral ýokumly balzam 50ml
1,497.00тмт
close

“Vichy neovadiol magistral baume densifieur” deri dokumalaryny dikeltmek tehnologiýasyny we tebigy ýaglary bejermek täsirini birleşdirýän önümdir. Do..

more_vertVichy Пюрте Termal maska-gabyk 75ml
865.00тмт
close

    Gabyk maskasy ýylylyk suwuny minerallaşdyrmaga esaslanýar we deriniň mineral deňagramlylygyny dikeldýär. Miwe kislotalary ölen deri..

more_vertVichy Пюрте Termal kömürli detoks-maska 75ml
865.00тмт
close

inçe gatlakda 5 minut çalyň. Suw bilen ýuwuň. Hepdede 1-2 gezek ulanyň. 1-nji * Agressiw daşky gurşaw täsirlerine sezewar bolan derini arassalamak ..

more_vertVichy Purete Termal aloe bilen dikeldiji maska 75ml
865.00тмт
close

Wiçi mineral maskalary köşeşdiriji Aloe Vera maskasy. termiki suwy minerallaşdyrmak VICHY. 15 mineral we yz elementleri bilen baýlaşdyryldy. Deriniň k..

more_vertVichy Purete Thermale rahatlandyryjy maska 75ml
117.00тмт
close

     “Wichy Masque Mineral Desalterant” (“Vichy Mask” mineral köşeşdiriji), deriniň ähli görnüşleri, şol sanda duýgur. Wiçi mineral kö..

more_vertVichy Purete Thermale gözenekleri arassalaýjy maska 75ml
117.00тмт
close

     Kaolin we bentonit (ak toýunyň iki görnüşi) derileri çuňňur arassalaýan gözeneklerden hapalary çykarýar. Allantoin we aloe vera de..

more_vertVichy Purete Thermale gözenekleri arassalaýjy maska Saşe  2x6ml
117.00тмт
close

    Kaolin we bentonit (ak toýunyň iki görnüşi) derileri çuňňur arassalaýan gözeneklerden hapalary çykarýar. Allantoin we aloe vera der..

more_vertVichy Purete Termal maska-gabyk Saşe 2х6ml
117.00тмт
close

      Wichy mineral gabygy goşa eklat (wichy masque mineral gabygy) - duýgur deri ýaly ähli deri görnüşleri üçin. 20 ýaşdan - doku..

more_vertVichy Purete Termal aloe bilen maska Saşe 2x6ml
117.00тмт
close

Wiçi arassa termiki halta aloe bilen janlandyryjy maska Görnüşinden deriniň deňagramlylygyny dikeldýär, täzelenýär, rahatlandyrýar we berkligi ýeňi..

more_vertVichy Mineral 89 ekspres-maska, 29gr
257.00тмт
close

Güýçli gidrasiýa we deri päsgelçiligini güýçlendirmek üçin. Daşarky agressiw faktorlar deriniň gidrolipid mantiýasyny bozup, gorag päsgelçiliginiň täs..

more_vertVichy Purete Thermale rahatlandyryjy maska Saşe 2x6ml
117.00тмт
close

     Farmakologiki hereket: Niasinamid (B3 witamini) derini rahatlandyrýar, gyjyndyrmany we gyzarmagy ýeňilleşdirýär. Kompozisiýadaky g..

more_vertVichy Dercos Nutriýens dikeldiji maska 250ml
753.00тмт
close

Saçyň gerimi Her dürli görnüşdäki saç görnüşi Täsirli iýmitlenmek, gidrasiýa, dikeldiş Saç we kelläniň döwülmegi, inçe we zaýalanmagy zerur Işjeň ..

more_vertVichy Purete Termal Mitselýar suwy 400ml
659.00тмт
close

“Wichy Purte Termal Micellar” suwy ýagly we birleşýän deri üçin minerallar Minerallar bilen mikellar suwy, ýagly we birleşýän derini ideg etmek üçi..

more_vertVichy syworotka Mineral 89 50ml
818.00тмт
close

..

more_vertVichy Pureté Thermale makiýažy aýyrmak üçin serişde 100ml
217.00тмт
close

Duýgur gözler üçin Wiçi Purete termal köşeşdiriji makiýa rem aýyryjy Mekgejöwen ekstrakty, pantenol, allantoin we VICHY minerallaşdyryjy suwly özbo..

more_vertVichy Purete Thermale arassalaýjy we terlendiriji gel 200ml
589.00тмт
close

     Gipoallergen arassalaýjy jel ähli hapalary - hapa bölejikleri, tozany, artykmaç sebumy aýyrýar we gaty suwuň täsirini ýumşadýar. K..

more_vertVichy Purete Thermale arassalaýjy köpüg 150ml
513.00тмт
close

Gipoallergen köpük, tebigy gorag päsgelçiligini bozmazdan hapalaryň derisini ýuwaşlyk bilen arassalaýar. Köşeşdiriji, güýçlendiriji we dikeldiş aýraty..

more_vertVichy Purete Thermale Mitselýar suwy 200ml
503.00тмт
close

Wichi Purete Termal Micellar suwy derini ýagly birleşdirmek üçin minerallar bilen Minerallar bilen mikellar suwy, ýagly we birleşýän derini ideg ..

more_vertVichy Purete Thermale Duýguly deri üçin Mitselýar suw 200ml
503.00тмт
close

Wichi Purete Termal Micellar suwy, duýgur deri üçin minerallar 200 ml Minerallar bilen mikellar suwy, duýgur derini ideg etmek üçin ýörite düzüle..

more_vertVichy Purete Thermale Duýguly deri üçin Mitselýar suw 400ml
659.00тмт
close

Wichy Purete Termal Micellar suwy, duýgur deri üçin minerallar Minerallar bilen mikellar suwy, duýgur derini ideg etmek üçin ýörite düzülendir. Ö..

more_vertVichy Normaderm Mitselýarly losýon 200ml
554.00тмт
close

3-den makiýaupy aýyrmak üçin mikellar losyony (Wichy Normaderm 3 In 1 Micellar Solution.) Ilyagly deriniň, suwsuz we / ýa-da gaharly ýagly arassalanma..

more_vertVichy Purete Thermale Mitselýarly süýt 400ml
659.00тмт
close

Wichi Purete Termal Micellar Süýt, adaty deride gury bolmak üçin minerallar Derini gury we adaty ideg etmek üçin ýörite düzülen minerallar bi..

more_vertVichy Purete Thermale mitselýarly süýt 200ml
503.00тмт
close

Wichi Purete Termal Micellar Süýt, adaty deride gury bolmak üçin minerallar Derini gury we adaty ideg etmek üçin ýörite düzülen minerallar bilen mi..

more_vertVichy Purete ThermaleE arassalaýjy serişde 3в1 200ml
609.00тмт
close

Wichi Purete TermalE 3-in-1 Hemme maksatly arassalaýjy Çalt ideg önümi, tebigy gorag päsgelçiligini bozmazdan derini ýuwaşlyk bilen arassalaýar. Su..

more_vertVichy Normaderm fito gel ýuwmak üçin 400ml
776.00тмт
close

Deri derisi üçin intensiw arassalaýjy, minerallar we probiyotikler bilen baýlaşdyrylan, deriniň ýagyny her gün guratmazdan we kemçiliklerden goraýar. ..

more_vertVichy Normaderm gözenekleri daraltmak üçin losýon 200ml
473.30тмт
close

Losyon gözenekleri çuňňur arassalaýar we sebum önümçiligini azaldýar. Normaderm diapazonynyň özboluşly işjeň maddalary we innowasiýa tehnologiýalary d..

more_vertVichy Dercos Nutriens witaminli şampun 250ml
523.00тмт
close

Parlak şampun zeriksiz we jansyz saçlary üýtgetmek üçin amatlydyr. Kompozisiýa ösümliklerden gelip çykýan maddalary öz içine alýar. Acai miweleri we a..

more_vertVichyDercos Nutriens dikeldiji şampun 250ml
523.00тмт
close

Saçyň we kelläniň bölünen uçlara garşy zerurlyklary, döwük, inçe we zeperlenen Munuň täsiri iýmitlenmek, ýumşatmak, nemlendirmek, dikeltmekdir Salis..

more_vertVichy Derkos  Nutriens detoks-şampun 250ml
523.00тмт
close

Saç we kellä duýgur kellä zerur Çuň arassalaýyş täsiri Salisil turşusy, beloklar, deňiz ösümlikleri Parabenslerden, silikonlardan azat..

more_vertVichy Dercos Nutriens witaminli şampun 50ml
144.00тмт
close

Parlak şampun zeriksiz we jansyz saçlary üýtgetmek üçin amatlydyr. Kompozisiýa ösümliklerden gelip çykýan maddalary öz içine alýar. Acai miweleri we a..

more_vertVichy Dercos Nutriens detoks-şampun 50ml
144.00тмт
close

“Pracaxi Oil” we beloklara baý Quinoa Bran bilen iýmitlendiriji formula, saçlary güýçli iýmitlendirýär, zeper ýeten saçlary bejerýär we bölünen uçlary..

more_vertVichy Derkos witaminli kondisioner 200ml
615.00тмт
close

“Shine Kondisioner” zeriksiz we jansyz setirleri üýtgetmek üçin amatlydyr. Akaý miweleri we aloe wera bilen tonlaýyş formulasy saçlary witaminler bile..

more_vertVichy Normaderm Phytosolution guradyjy spreý 100ml
714.00тмт
close

Wichi Normaderm Fitosolution Matifying Mist (Wichy Normaderm Fitosolution Matting Spray), ýagly, problemaly deri, şol sanda duýgur. “Wichy Normader..

more_vertVichy Dercos kepege garşy şampun 390ml
707.00тмт
close

Dercos Kepege garşy intensiw terapiýa şampuny, gury saçlar üçin kepegiň sebäplerine garşy göreşýär we kelläni kadalaşdyrýar. Selenium DS bolan tehnolo..

more_vertDercos Kepege garşy güýçli şampun 390ml
707.00тмт
close

Ilyagly we adaty saçlar üçin kepege garşy güýçli şampun Goşundylar SELENIUM DS Malassezia kömelekleriniň ösmegini we köpelmegini netijeli peseldýär,..

more_vertVichy Dercos kepege garşy şampun 200ml
473.00тмт
close

Wichi Dercos, duýgur deri üçin kepege garşy şampun Kepek bilen netijeli göreşýär we kelläni ýuwaşlyk bilen rahatlandyrýar. Sulfatsyz kepege garşy ..

more_vertVichy Dercos kepege garşy şampun 200ml
473.00тмт
close

Wichi Dercos, duýgur deri üçin kepege garşy şampun Kepek bilen netijeli göreşýär we kelläni ýuwaşlyk bilen rahatlandyrýar. Sulfatsyz kepege garşy ..

more_vertVichy Dercos kepekden garşy we ýagly deri üçin şampun 100ml
207.00тмт
close

Kömelek Pityrosporum ýumurtgasynyň ösmegini bökdeýän Selenium Disulfid we deriniň epidermisiniň öýjükleri bilen saç şahasynyň arasyndaky ýapyşmagy güý..

more_vertVichy Dercos kepege garşy şampun 50ml
144.00тмт
close

Şampun sebumyň bölünip çykmagyny azaltmaga kömek edýär we kelläni rahatlandyrýar. Saç görnüşi birleşdirildi Saçyň we kelläniň kepege, saç dökülmegin..

more_vertVichy Dercos kepege garşy şampun 100ml
207.00тмт
close

Dercos Kepege garşy intensiw terapiýa şampuny, gury saçlar üçin kepegiň sebäplerine garşy göreşýär we kelläni kadalaşdyrýar. Selenium DS bolan tehnolo..

more_vertВиши Dercos  şampun tonik 400ml
682.00тмт
close

“Wichy Dercos Energizing Toning” şampuny, saç dökülmegi bilen baglanyşykly adamlar, şeýle hem gowşak we döwük saçly adamlar üçin amatlydyr. Önümde saç..

more_vertВиши Dercos şampun tonik 200ml
473.00тмт
close

“Wichy Dercos Energizing Toning” şampuny, saç dökülmegi bilen baglanyşykly adamlar, şeýle hem gowşak we döwük saçly adamlar üçin amatlydyr. Önümde saç..

more_vertVichy Dercos tonik kondisioner 150ml
457.00тмт
close

PP, B5, B6 we keramid witaminleriniň güýçlendiriji toplumy bolan amineksil bilen baýlaşdyrylan toniki kondisioner formulasy, saçlary güýçli iýmitlendi..

more_vertVichy  Шампунь Dercos Neogenic 400ml
707.00тмт
close

Wiçiden gelen Dercos Neogen Saç dykyzlygy şampuny, patentlenen stemoksidin molekulasy we ultra galyňlaşdyryş tehnologiýasy bilen önüm bolup, saçyň hil..

more_vertVichy Dercos Şampun kera-solýuşms 250ml
523.00тмт
close

Wiçi Dercos Kera-Solutions şampuny, saçyň ýüzüni täzeden gurýan pro-keratin toplumy Şampun, ýygy-ýygydan agressiw täsirlere sezewar bolýan - reňkle..

more_vertVichy Dercos Ekspres-maska kera-solýuşns 200ml
753.00тмт
close

Wichi Dercos Kera-Solutions Express maskasy, keratin pro-kompleksi, saçyň ýüzüni täzeden gurmak Çalt maska, ýygy-ýygydan agressiw täsirlere sezewar..

more_vertVichy Dercos Şampun densi-solýuşns 400ml
760.00тмт
close

“Dercos Densi-Solutions” şampuny, saçyň ýuka bolmagy meselesine giňişleýin çemeleşýär we massasyny ýokarlandyrmaga kömek edýär. Galyňlaşdyrýan şampun,..

more_vertВиши Dercos şampun tonik 50ml
144.00тмт
close

“Wichy Dercos Energizing Toning” şampuny, saç dökülmegi bilen baglanyşykly adamlar, şeýle hem gowşak we döwük saçly adamlar üçin amatlydyr. Önümde saç..

more_vertPurete Thermale gözden makiýažy aýyrmak üçin serişde 150ml
525.00тмт
close

Mekgejöwen ekstrakty, pantenol, allantoin we VICHY minerallaşdyryjy suwly özboluşly formulanyň kömegi bilen önüm täsirli arassalaýar, duýgur derini ra..

more_vertVichy Aqualia Thermal nemlenderiji emulsiýa Spf 25 50ml
958.00тмт
close

SPF25 / PPD 21 bilen nemlendiriji ýüz emulsiýasy Izotoniki kokteýl: Wulkan termiki suw + Ösümlik şekeri, giň hereketli UV süzgüçleri we witamin ko..

more_vertAqualia Thermal Nemlendiriji syworatka 30мл
851.00тмт
close

Nemlendiriji serum deriniň çuňlugyny saklamaga kömek edýär we transepidermal suw ýitgisini azaldýar. Önüm deriniň suw-mineral deňagramlylygyny dikeldý..

more_vertAqualia Thermal Göz konturyny oýaryjy balzam 15ml
739.00тмт
close

Günüň dowamynda täze we dynç almak üçin gözüň töwereginde çyglylygy deň paýlaýan 1-nji balzam. Torbalara we gözleriň aşagyndaky tegeleklere garşy. G..

more_vertVichy Aqualia Thermal Ýeňil nemlendiriji gel 30ml
547.00тмт
close

Termiki suwy we ösümlik şekerini azaldýan izotonik kokteýl bilen täze formula, düzümindäki tebigy gialuron turşusy deriniň içindäki çyglylygy saklamag..

more_vertAqualia Thermal Gury deri üçin nemlendiriji 30ml
547.00тмт
close

Gury we gaty gury deri üçin nemlendiriji baý krem deriniň suw-mineral deňagramlylygyny dikeltmek üçin "izotonik kokteýl" nemlendiriji. 48 sagada ç..

more_vertVichy Dercos kelläniň duýguly derisi üçin şampun 200ml
473.00тмт
close

Gury saçlar üçin Wiçi Dercos duýgur kelläniň şampuny Dercos Ultra Gury saçlar üçin köşeşdiriji köşeşdiriji şampun, ilkinji programmadan gyjyndyrmany ..

more_vertVichy Dercos kelläniň duýguly derisi üçin şampun 200ml
473.00тмт
close

Ilyagly saçlar üçin duýgur kellä Wiçi Dercos şampuny Dercos Ultra köşeşdiriji, sulfatsyz ideg edýän şampun, adaty ýagly saçlar üçin ilkinji programma..

more_vertVichy Dercos Kadalaşdyryjy şampun 200ml
473.00тмт
close

Kellä şampun bejergisini kadalaşdyrýan Dercos ýag gözegçiligi sebumyň ýaýramagyny haýalladýar we deriniň tebigy deňagramlylygyny dikeldýär. Önüm saçla..

more_vertVichy Шампунь Dercos Neogenic 200ml
473.00тмт
close

Wiçiden gelen Dercos Neogen Saç dykyzlygy şampuny, patentlenen stemoksidin molekulasy we ultra galyňlaşdyryş tehnologiýasy bilen önüm bolup, saçyň hil..

more_vertVichy Dercos tonik kondisioner 200ml
565.00тмт
close

PP, B5, B6 we keramid witaminleriniň güýçlendiriji toplumy bolan amineksil bilen baýlaşdyrylan toniki kondisioner formulasy, saçlary güýçli iýmitlendi..

more_vertVichy Dercos  Balzam densi-solýuşns 150ml
489.00тмт
close

Wiçi Dercos Densi-Solutions inçe we inçe saçlar üçin galyňlaşdyrýan balzam.Bu nähili işleýär: Dercos Densi-Solutions balzam her gezek ulanylanda saç s..

more_vertVichy Dercos densi-solýuşns şampun 250ml
523.00тмт
close

“Dercos Densi-Solutions” şampuny, saçyň ýuka bolmagy meselesine giňişleýin çemeleşýär we massasyny ýokarlandyrmaga kömek edýär. Galyňlaşdyrýan şampun,..

more_vertVichy Dercos densi-solýuşns syworotka 100ml
1,500.00тмт
close

Konsentrirlenen kelläniň serumu köklerde güýçli işleýär, ukusyz follikullary oýarýar we saçyň täze ösmegine itergi berýär. Saçlar her goýma bilen ep-e..

more_vertVichy Dercos dikeldiji balzam 150ml
457.00тмт
close

Wichi Dercos Densi-Galyň balzamy dikeltmek üçin çözgütler. Saçlarymyzda ýüze çykan ýaramaz täsirleriň yzlaryny saklaýar. Saçyň hili daşarky faktorlary..

more_vertVichy Normaderm üýtgediji serem-jam 50ml
539.40тмт
close

Wichi Normaderm, kemçiliklere garşy idegi üýtgedýär Laboratoriýa hünärmenleri ilkinji gezek derini nemlendirmek we täze idegde kemçilikler bilen di..

more_vertVichy Normaderm arassalaýjy serişde 3 В 1 125ml
598.00тмт
close

Mesele derisini çuňňur arassalamak üçin jel-kremiň dokumasynda işjeň gabykly maddalar, köşeşdiriji maddalar we palçykdan 25% konsentrasiýa. 3 funksiýa..

more_vertVichy Normaderm krem Anti-Age 50ml
908.00тмт
close

Устраняет несовершенства жирной проблемной кожи.Благодаря сочетанию 2-х активных пилинг-ингредиентов [Липо-гидрокси кислота + Гликолевая кислота] устр..

more_vertVichy Slow Age göz üçin serem-jam 15ml
1,072.00тмт
close

      Farmakologiki hereket: Garrylygyň alamatlary deriniň ýüzünde görmezden has öň ýüze çykýar. Olaryň 80% -i daşarky faktorlar b..

more_vertVichi Demablend 3d Ton 15 30ml
915.00тмт
close

Düzediş binýady 16 sagada çenli maskalanmazdan we maskalanmazdan uzak wagtlap örtügi üpjün edýär. SPF 25 derini günüň zeperlenmeginden goraýar. Ilyagl..

more_vertVichi Demablend 3d Ton 20 30ml
915.00тмт
close

Düzediş binýady 16 sagada çenli maskalanmazdan we maskalanmazdan uzak wagtlap örtügi üpjün edýär. SPF 25 derini günüň zeperlenmeginden goraýar. Ilyagl..

more_vertVichi Demablend 3d Ton 25 30ml
915.00тмт
close

Düzediş binýady 16 sagada çenli maskalanmazdan we maskalanmazdan uzak wagtlap örtügi üpjün edýär. SPF 25 derini günüň zeperlenmeginden goraýar. Ilyagl..

more_vertVichi Demablend 3d Ton 35 30ml
915.00тмт
close

Düzediş binýady 16 sagada çenli maskalanmazdan we maskalanmazdan uzak wagtlap örtügi üpjün edýär. SPF 25 derini günüň zeperlenmeginden goraýar. Ilyagl..

more_vertVichy Demablend flvuid ton 05 30ml
915.00тмт
close

Maska pigmentiniň ýokary konsentrasiýasy bolan suwuklyk kemçilikleri gaty gowy gizleýär we deri çykarýar. Suwuklyk islendik kemçilikleri örtýär: düwür..

more_vertVichy Demablend flýuid ton 15 30ml
915.00тмт
close

Maska pigmentiniň ýokary konsentrasiýasy bolan suwuklyk kemçilikleri gaty gowy gizleýär we deri çykarýar. Suwuklyk islendik kemçilikleri örtýär: düwür..

more_vertVichy Demablend flýuid ton 20 30ml
915.00тмт
close

Maska pigmentiniň ýokary konsentrasiýasy bolan suwuklyk kemçilikleri gaty gowy gizleýär we deri çykarýar. Suwuklyk islendik kemçilikleri örtýär: düwür..

more_vertVichy Demablend flýuid ton 25 30ml
915.00тмт
close

Maska pigmentiniň ýokary konsentrasiýasy bolan suwuklyk kemçilikleri gaty gowy gizleýär we deri çykarýar. Suwuklyk islendik kemçilikleri örtýär: düwür..

more_vertVichy Demablend flýuid ton 30 30ml
915.00тмт
close

Maska pigmentiniň ýokary konsentrasiýasy bolan suwuklyk kemçilikleri gaty gowy gizleýär we deri çykarýar. Suwuklyk islendik kemçilikleri örtýär: düwür..

more_vertVichy Demablend flýuid ton 35 30ml
915.00тмт
close

Maska pigmentiniň ýokary konsentrasiýasy bolan suwuklyk kemçilikleri gaty gowy gizleýär we deri çykarýar. Suwuklyk islendik kemçilikleri örtýär: düwür..

more_vertVichy Dermablend pudra ton 15 9,5gr
981.00тмт
close

Ykjam poroşok düwürtikli deride kemçilikleri, ulaldylan gözenekleri we pigmentasiýany gizleýär. 100% mineral pigmentleri öz içine alýar, 12 sagada çen..

more_vertVichy Dermablend pudra ton 25 9,5gr
981.00тмт
close

Düzediş binýady 16 sagada çenli maskalanmazdan we maskalanmazdan uzak wagtlap örtügi üpjün edýär. SPF 25 derini günüň zeperlenmeginden goraýar. Ilyagl..

more_vertVichy Dermablend pudra ton 35 9,5gr
981.00тмт
close

Düzediş binýady 16 sagada çenli maskalanmazdan we maskalanmazdan uzak wagtlap örtügi üpjün edýär. SPF 25 derini günüň zeperlenmeginden goraýar. Ilyagl..

more_vertVichy ОМ Gyjyndyrma garşy köpük 200ml
663.00тмт
close

Köpük rahat saç syrýar, derini rahatlandyrýar we nemlendirýär. Önümiň bir bölegi bolan minerallaşdyrýan VICHY ýylylyk suwy köşeşdiriji, güýçlendiriji ..

more_vertVifchy Dercos Amineksil köpük 150ml
1,231.00тмт
close

     Saçyň dökülmegine garşy köpük formulasy saçyň ösmegine itergi berýär we saçyň dykyzlygyny ýokarlandyrýar, antioksidant täsir edýär..

more_vertVichy ОМ Syrandan soň balzam 75ml
910.00тмт
close

Balzam gyjyndyrmany aýyrýar we derini rahatlandyrýar, ýumşak we rahat goýýar. Önüm gyzarmagy aýyrýar we ýanma duýgusyny peseldýär, şeýle hem deriniň b..

more_vertVichy Minerallaşdyryjy termal suwy 300ml
398.00тмт
close

Wulkandan gelip çykýan wulkan termiki suwy. 15 mineralyň özboluşly formulasy bilen. Derini güýçlendirýär, dikeldýär, pH kadalaşdyrýar, deriniň barýer-..

more_vertVichy Minerallaşdyryjy termal suwy 150ml
269.00тмт
close

Wulkandan gelip çykýan wulkan termiki suwy. 15 mineralyň özboluşly formulasy bilen. Derini güýçlendirýär, dikeldýär, pH kadalaşdyrýar, deriniň barýer-..

more_vertVichy Minerallaşdyryjy termal suwy 50ml
203.00тмт
close

Wulkandan gelip çykýan wulkan termiki suwy. 15 mineralyň özboluşly formulasy bilen. Derini güýçlendirýär, dikeldýär, pH kadalaşdyrýar, deriniň barýer-..

more_vertVichy Duopack Dezodorant-Antiperspirant 48ч 50ml
766.00тмт
close

Wichi Duopack Antiperspirant Deodorant 48h, aşa derlemäge garşy 48 sagadyň dowamynda aşa köp derlemegi kadalaşdyrýar, ýakymsyz yslary ýok edýär, de..

more_vertVichy Duopack Dezodarant-Antiperspirant 48ч 50ml
766.00тмт
close

Duýgur deri üçin Wiçi Duopack antiperspirant dezodorant 48h 48 sagadyň dowamynda aşa köp derlemegi kadalaşdyrýar, ýakymsyz yslary ýok edýär, deride..

more_vertVichy Dezodorant 48ч derlemäge garşy125ml
496.00тмт
close

Wiçi dezodorant derlemäge garşy 48s 48 sagadyň dowamynda aşa köp derlemegi kadalaşdyrýar, ýakymsyz yslary ýok edýär, deride oňaýsyzlyk galdyrmaýar ..

more_vertVichy Dezodorant 48ч derlemäge garşy 50ml
496.00тмт
close

Wiçi dezodorant derlemäge garşy 48s 48 sagadyň dowamynda aşa köp derlemegi kadalaşdyrýar, ýakymsyz yslary ýok edýär, deride oňaýsyzlyk galdyrmaýar ..

more_vertVichy Duýguly deri üçin Dezodorant 50ml
496.00тмт
close

Derini köşeşdiriji dezodorant 48 sagat täsirli goragy üpjün edýär. Duýgur deride we epilasiýadan soň ulanmak üçin ýörite uýgunlaşdyrylan formula. Derm..

more_vertVichy Minerally duzsyz Dezodorant  48ч 50ml
496.00тмт
close

Alýumin duzlary bolmadyk mineral dezodorant 48 sagat täzelik Wiçi Deodorant - önüm formulasy parabenslerden, alýumin duzlaryndan we alkogoldan doly, b..

more_vertVichy Şarikli Dezodorant anti-stess 72ч 50ml
496.00тмт
close

Wichi Anti-Stress 72h Roll-On Armpit Antiperspirant, iň täsirli derman bolmak bilen, hatda dartgynly ýagdaýlarda-da artykmaç derlemäni kadalaşdyrýar. ..

more_vertVichy Dezodorant-Antiperspirant nokatlara garşy 48ч 50ml
496.00тмт
close

Antiperspirant dezodorant tegmilleri goramak 48h Wiçi Homme Perspirant garşy tegmiller 48h. Antiperspirant Erkekleriň Antiperspirant Roll-On 48H Anti-..

more_vertVichy ОМ Dezodorant-Antiperspirant 48ч 50ml
496.00тмт
close

Wichy OM antiperspirant dezodorant 48h Antiperspirant dezodorant tegmilleri goramak 48h Wiçi Homme Perspirant garşy tegmiller 48h. Antiperspirant E..

more_vertVichy ОМ Dezodorant-Antiperspirant duýguly deri üçin 48ч 50ml
496.00тмт
close

Wichy OM Antiperspirant Dezodorant duýgur deri üçin 48 sagat Deriniň aşa duýgurlygyny peseldýär, ýakymsyz ysy ýok edýär, günüň dowamynda derden ygt..

more_vertVichy ОМ Dezodorant-Antiperspirant  72ч 50ml
496.00тмт
close

Wichy OM Antiperspirant dezodorant, aşa köp derlemäge garşy 72 sagat Stressli ýagdaýlarda-da artykmaç derlemäni kadalaşdyrýan giper täsirli antiper..

more_vertВиши 7 gün, krem-dezodorant, 30ml
542.00тмт
close

Artykmaç derlemegi kadalaşdyrmak üçin Wiçi 7 günlük dezodorant kremi Deriniň görnüşi: skinhli deri görnüşleri üçin Deri meselesi: Artykmaç derlemekd..

more_vertVichy Dercos Nutriens gury şampun 150ml
473.00тмт
close

Ilkinji ösümlik gury şampun. Detoksifikasiýa häsiýetleri bilen tanalýan kaolin we spirulina suwotulary ekstrakty bolan formula sebum önümçiligini 24 s..

more_vertVichy Liftactiv Antioksidantly konsentrat 10ml
920.00тмт
close

Wichi Liftactiv Antioksidant konsentratiw deri ýaşlaryna ideg Iş ýerinde ýokary stres, ukyň ýetmezçiligi, durmuşdaky möhüm wakalar bilen baglanyşyk..

more_vertVichy Glyco-C №30 2ml
2,110.00тмт
close

Piling gaby, uklanyňyzda işleýär. Leumşak formula derini ýuwaşlyk bilen siňdirýär we nemlendirýär. Ampulanyň möhürlenen howasyz gurşawy işjeň maddalar..

more_vertVichy Peptide-C №30 2ml
2,110.00тмт
close

Kollageniň ýitmegi deriniň garramagynyň esasy sebäplerinden biridir. Ampulalarda innowasiýa serumu 30 günlük intensiw garramaga mümkinçilik berýär. Z..

more_vertVichy Dercos Aminexil Intensive aýallar üçin 21sn
2,036.00тмт
close

Ulanyş tertibi ortaça ýitgi: günde bir doza, iň azyndan 6 hepde üçin hepdede 3 doza (kurs = 1 paket x 21 mono doza). Güýçli dökülme: 6 hepdäniň dowam..

more_vertVichy Dercos Aminexil Intensive erkekler üçin 21sn
2,036.00тмт
close

Ulanyş tertibi her gün ýa-da beýleki günler: saç köklerine 1 sany dozany ulanyň; arza beriji bilen deň paýlaň; ýuwma. Okuwyň dowamlylygy: ortaça saç ..

more_vertVichy Mineral 89 göz üçin 15ml
790.00тмт
close

Gözüň janlandyrylmagy we berkidilmegi Mineral 89-da Wiçi termal suwunyň rekord konsentrasiýasy bar [89%]. Goraýar, güýçlendirýär, nemlendirýär. Suwsuz..

more_vertVichy Neovadiol kompleks losýon 30ml  
1,718.00тмт
close

14 ýyllap geçirilen gözlegleriň netijesinde deriniň täzelenmeginiň tebigy mehanizminiň haýallamagynyň öwezini dolmaga we ony ýaşlar bilen doldurmaga k..

more_vertVichy Liftactiv Suprem syworotla 10 Reno 30ml
1,831.00тмт
close

Önüm epidermisiň täzelenmegine itergi berýär, nemlendirýär, rahatlandyrýar, derini ýumşadýar we ýygyrtlary azaldýar. Garganyň aýaklary, maňlaý gyrm..

more_vertVichy Liftactiv Collagen Specialist Spf 25 50 Мл
1,375.80тмт
close

Крем Liftactiv Collagen Specialist SPF 25 благодаря содержанию активных ингредиентов натурального происхождения и UV фильтров, крем оказывает мощный э..

more_vertVichy Capital Soleil Wetskin emulsiýa SPF 50 200ml
800.00тмт
close

SPF50 çygly deri tehnologiýasy bilen ereýän emulsiýa, hatda çygly deri üçinem UVA we UVB şöhlelerinden gaty ýokary gorag üpjün edýär. Kopolimer bilen ..

more_vertVichy Liftactiv syworotka 10 göz&kirpik 15ml
1,119.40тмт
close

Gözleriň we kirpikleriň töweregindäki derini ideg etmek üçin serum. Deriniň ýaş çeşmesine täsir edýän, kirpikleri üýtgetmek üçin keramidler bilen birl..

more_vertVichy Neovadiol Fitokult krem 50ml
1,404.00тмт
close

Boýnuň meýdanyny berkitmek we täzeden düzmek, gyrmalary görnetin azaltmak we dekolte meýdançasyny ýaşartmak, menopauza wagtynda ýüz keşbini dikeltmek ..

more_vertVichy Liftactiv Fleksilift 35 Spf +20 30ml
1,015.00тмт
close

Esasy deriniň daşky görnüşini derrew gowulaşdyrýar, ýagtylygy we hatda örtügi döredýär. Kremiň dokumasy ýygyrtlarda ýygnanmaýar we olary güýçlendirmeý..

more_vertVichy Ideal Soleil guradyjy emulsiýa Dry Touch Spf30, 50ml
615.00тмт
close

“Vichy Ideal Soleil Gury Touch” ýagly deri Spf30 üçin täsir ediji emulsiýa Lighteňil, çalt siňdiriji matifikasiýa gurluşy deride tozan täsirini ga..

more_vertVichy Capital Ideal Soleil çagalar üçin spreý  SPF 50 200ml
860.00тмт
close

“Vichy Capital Ideal Soleil SPF 50+” çagalar üçin ýeňil poroşok spreýinde çaga derisiniň goragyny güýçlendirýän “Vichy SPA” termiki suwy bar. Ajaýyp s..

more_vertVichy Capital Ideal Soleil nemlendiriji spreý SPF30 200ml
759.00тмт
close

“Vichy Capital Ideal Soleil” nemlendiriji iki fazaly antioksidant spreý çalt siňýär we hiç hili çyzyk ýa-da ak yz galdyrmaýar. Hat-da iň duýgur deri ü..

more_vertVichy Capital Soleil SPF 50 nemlendiriji spreý 200ml
807.00тмт
close

Täze “Vichy Capital Soleil Eau de Protection Solaire Hydratante SPF 50” gün şöhlesi 2 hereketi birleşdirýär: UVA we UVB şöhlelerinden goraýar we gialu..

more_vertVichy Liftactiv Fleksilift 15 Spf +20 30ml
1,015.00тмт
close

Esasy deriniň daşky görnüşini derrew gowulaşdyrýar, ýagtylygy we hatda örtügi döredýär. Kremiň dokumasy ýygyrtlarda ýygnanmaýar we olary güýçlendirmeý..

more_vertVichy Flexlift tonal krem Ton 25 30ml
1,015.00тмт
close

Esasy deriniň daşky görnüşini derrew gowulaşdyrýar, ýagtylygy we hatda örtügi döredýär. Kremiň dokumasy ýygyrtlarda ýygnanmaýar we olary güýçlendirmeý..

more_vertVichy Neovadiol, dodak we göz kontury üçin krem 15ml
988.30тмт
close

Neovadiolgf для контура глаз и губ это первый уход с клинически доказанной эффективностью в борьбе с признаками менопаузального старения кожи вокруг г..

more_vertVichy Capital Soleil ýanmadan garşy 100ml
727.00тмт
close

Innowasiýa suw gurluşynda UVA we UVB şöhlelerinden ýokary goragly önüm. (Beta-karotin) we (Wiçi minerallaşdyryjy ýylylyk suwy) bilen iki fazaly ýeňil ..

more_vertVichy Idealia gözüň kontury üçin 15ml
1,014.00тмт
close

Göz idealizatory, ideg önüminiň peýdalaryny gizleýjiniň maska ​​häsiýetleri bilen birleşdirýär. Innowasiýa öwrülişik toplumy (Cg witamini bilen DRM-Br..

more_vertVichy Liftactiv Suprem  göz üçin krem 15ml
1,154.00тмт
close

“Wichy Liftactiv Global Wrinkle” we “Firming Care” gözüň töweregindäki derilere ajallara, çişiklere, gara tegeleklere, ýokarky gabak derisine siňip gi..

more_vertVichy Dezodorant spreý 48ч nokatlara garşy 125ml
496.00тмт
close

Dezodorant 48 sagat ygtybarly goragy üpjün edýär. Günüň dowamynda ýumşak, ýüpek derini galdyryp, çalt guradýar. Egin-eşikdäki tegmilleriň öňüni alýar...