Vedrene
compare_arrows0

Vedrene

  • Tertipleşdirmek
more_vertVedrene Sirop Blue Curacao 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Gök Kurasao - meşhur likýoryň yşaratlary bilen ýakymly şerap. Sitrusyň ýeňil degmegi siropyň täzeligini we çylşyrymlylygyny berýär. Şeýle şe..

more_vertVedrene Sirop Elder flower Buzina 1 litr
260.00тмт
close

Açyk altyn sary reňk, gülli, naznakama gülli we şetdaly täze yslar. Ak reňkli güller öýde ýasalan şire öwrüler, bu günüň täzelenmegi we tebigy ysy bil..

more_vertVedrene Sirop Fiolet Fialka 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Violet - süýjülikli gyrmyzy ýakymly, süýji tagamly şerap. Onuň näzik gurluşy we arassalanan tagamy öýde ýasalan tortlary we desertleri gowyl..

more_vertVedrene Sirop Gara Smorodina Cassis 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Kassis, baý miweli tagamly şerapdyr, bu ýerde ýakymly süýjülik näzik miweli turşulyk bilen kesgitlenýär. Şeýle sirop, esasanam bişirilen önü..

more_vertVedrene Sirop Garaguş  Blackberry 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Blackberry tebigy maddalardan ýasalan ajaýyp berry alkogolsyz siropdyr. Gara reňkli äheňde agdyklyk edýän ajaýyp tagamy bar. Wedrenn Blackbe..

more_vertVedrene Sirop Garpyz Pasteque 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Pasteque - garpyz tonlary bilen şireli, tomus tagamly alkogolsyz sirop. Çöreklere, bişirilen önümlere, doňdurma, şeýle hem kofe, çaý we alko..

more_vertVedrene Sirop Gök alma Pomme Verte 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Pomme Verte - ýaşyl alma tonga agdyklyk edýän açyk, täsirli tagamly sirpo. Bu sirop öýde bişirilen önümler üçin hakyky bezeg bolar. Alma sir..

more_vertVedrene Sirop Greý frut Pamplemousse 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Pamplemousse täze, açyk greýpfrut tagamly, sitrusyň täsirli we arassa ajy bolan siropdyr. Güýçli, süýji, bu şerap desertleriň we konditer ön..

more_vertVedrene Sirop Kiwi 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Kiwi - kiwi heňlerinde agdyklyk edýän tropiki tagamly sirop. Lighteňil turşulyk ýakymly süýji bilen üstünlikli birleşip, miwäniň bollygynyň ..

more_vertVedrene Sirop Kokos Coconut 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Kokos - kokos tonlarynyň agdyklyk edýän täsirli tropiki tagamly sirop. Kokosyň häsiýetli kölegesi köpler tarapyndan tanalýar we gowy görülýä..

more_vertVedrene Sirop Liçi Litchi 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Litçi - täsirli miwe we miweli tagamly we lyçe (hytaý erik) bilen ýakymly, näzik şerap. Onuň deňagramly süýji, ajaýyp görnüşi we doly bedeni..

more_vertVedrene Sirop Likyor Triple sec 1 litr
260.00тмт
close

“Vedrenne Triple Sec” likýory döredilende, 24 sagat polat baklarda saklanýan we alkogola siňen täze mämişi gabygy ulanylýar. Ak Curacao diýlip atlandy..

more_vertVedrene Sirop Malina Framboise 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Framboise - aç-açan malina aksentleri bilen näzik berry siropy. Çörekleriň we konditer önümleriniň tagamyny gowy görkezjek ýakymly süýjülik ..

more_vertVedrene Sirop Mango 1 litr
260.00тмт
close

Arassalanan, näzik ekzotik ysy bar. Tagamy mango miweleriniň şireli, baý, sazlaşykly tagamydyr. Gyzgyn içgileriň, desertleriň, doňdurmanyň, alkogolsyz..

more_vertVedrene Sirop Marakuya Fruit de la Passion 1 litr
260.00тмт
close

“Vedrenne”, “Fruit de la Passion” näzik tropiki tagamly we açyk hyjuw miwesi bolan ajaýyp şerapdyr. Siropyň özüne çekiji tebigaty, tomus kokteýllerini..

more_vertVedrene Sirop Nar Grenadine 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Grenadin - näzik tagamly sirop, bişen gyzyl miweleriň bellikleri we naryň täsirli täsirleri. Kokteýl döretmek we olara gerek reňk bermek üçi..

more_vertVedrene Sirop Pineapple Ananas 1 litr
260.00тмт
close

Onda ýeňil süýji degen şireli Ananasyň baý ysy bar. Zor bilen görnüp duran kislotaly bişen ananas miwesiniň açyk, täsirli tagamy. Gyzgyn içgileriň, de..

more_vertVedrene Sirop Sary Banan Banane Jaune 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Banane Jaune - açyk tropiki tagamly we bişen sary bananyň yşaratlary. Leakymly ýumşak tagam bişirilen önümleri we desertleri goşmaça süýji b..

more_vertVedrene Sirop Şetdaly Peach 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Peach- şireli şetdalynyň täsirli tagamy bilen ýumşak, näzik şerap. Miwe bellikleri tutuş palitranyň äheňini düzýär. Bu şerap kokteýllere we ..

more_vertVedrene Sirop Ýaşyl Banan Banane Verte 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Banane Verte - açyk tropiki tagamly we ýaşyl bananyň yşaratlary bolan şerap. Çuňňur, baý ys bişirilen önümleri we desertleri azajyk gaýgyly ..

more_vertVedrene Sirop Ýaşyl mýata Menthe Verte 1 litr
260.00тмт
close

Wedrenne, Menthe Verte - ýakymly ysly we ýakymly ysly şerap. Açyk reňk, tanalýan ys we täze tagam bu siropy her dürli kokteýl döretmek üçin ideal edýä..