Уходовая косметика
compare_arrows0

Уходовая косметика

  • Tertipleşdirmek
    Diňe galyndy görkez:
more_vertAqualia Thermal Adaty deri üçin nemlendiriji 50мл
868.00тмт
close

Adaty deri üçin akwaliýa termiki ýeňil krem ​​deriniň içindäki çyglylygy saklamaga we transepidermal ýitgini azaltmaga kömek edýär. Deriniň suwy we mi..

more_vertAqualia Thermal Gury deri üçin nemlendiriji 50мл
868.00тмт
close

Adaty deri üçin Deriniň suw-mineral deňagramlylygyny dikeltmek üçin "izotonik kokteýl" nemlendiriji. 48 sagada çenli arassalaň, SUWLAR ÇYKYŞY GÖRNÜŞL..

more_vertVichy Idealia adaty deri üçin krem 50ml
1,222.00тмт
close

Derini gün-günden güýçlendirýär - deriniň ýagtylygyny janlandyrýar, äheňini we gurluşyny deňleşdirýär, gözenekleri ep-esli gysýar we durmuşyň ýokary t..

more_vertVichy Idealia gury deri üçin krem 50ml
1,222.00тмт
close

Farmakologiki hereket: lifeaşaýyşyň ýokary depginine ýol açýan negatiw faktorlar deriniň oksidleýji stresine sebäp bolýar, netijede erkin radikallar d..

more_vertVichy Liftactiv gündizki kollagen krem 50ml
1,629.00тмт
close

“Liftactiv Collagen” hünärmeni, Wiçiniň garrylyga garşy deri bejeriş önümlerinde täzelikdir. Öýjükli derejedäki tebigy krem, kollagen önümçiligini işj..

more_vertVichy Liftactiv Suprem gijeki krem 50ml
1,532.00тмт
close

Gijeki krem-ideg, göteriji effekti üpjün edip, tebigy gelip çykyşly işjeň maddalary öz içine alýar. Rhamnose 5%, bäş patent bilen goralýan işjeň madda..

more_vertVichy Neovadiol gury we has gury deri üçin krem 50ml
1,497.00тмт
close

Işjeň düzümi: gialuron kislotasy, gliserin Saglar we ekstraktlar: shea ýagy, erik ýagy, ýaglar toplumy..

more_vertVichy Neovadiol adaty deri üçin gündizki krem
1,497.00тмт
close

“Vichy neovadiol magistral baume densifieur” deri dokumalaryny dikeltmek tehnologiýasyny we tebigy ýaglary bejermek täsirini birleşdirýän önümdir. Do..

more_vertVichy Slow Age gury deri üçin krem 50ml
1,261.00тмт
close

Gury deri üçin “Wiçi haýal ýaş” kremi, diňe bir görünýänleri däl, eýsem garramagyň alamatlaryny hem düzedýän 1-nji kremdir. Garrylygyň alamatlaryna ga..

more_vertVichy Slow Age gijeki krem 50ml
1,323.00тмт
close

       Formula öýjükleri kislorod bilen doýurmak ukyby bilen tanalýan resveratrol bilen daşky gurşaw faktorlary sebäpli gündiz ýüz..

more_vertVichy Liftactiv Suprem gury deri üçin krem 50ml
1,429.00тмт
close

GÜN ÖNÜMI [CAFFEINE + ADENOSINE] Kompleks öýjükli energiýanyň alyş-çalşyny höweslendirýär we günüň dowamynda deriniň öz baýlyklaryny işjeňleşdirýär, ü..

more_vertVichy Aqualia Thermal gijeki krem-maska Spa, 75ml
1,078.00тмт
close

Netijeliligi: Duýgur deri üçin ilkinji gije SPA dessury. Baý kremli jel. 48 sagat nemlendiriji täsir edýär, bir gijede ýadawlyk alamatlaryny ýok edýär..

more_vertViснy Idealia Nuit balzam 50ml
1,280.00тмт
close

Farmakologiki hereket: Wiçi Idealiýa Az ýa-da erbet uklaýan aýallar üçin ýeňil gijeki balzam maslahat berilýär: irden ýüzi ýaş we dynç alýar, tegmille..

more_vertVichy Nutrilogie 2 has gury deri üçin 50ml
1,072.00тмт
close

Farmakologiki hereket: Wiçi Idealiýa Az ýa-da erbet uklaýan aýallar üçin ýeňil gijeki balzam maslahat berilýär: irden ýüzi ýaş we dynç alýar, tegmille..

more_vertVichy Nutrilogie 1 gury deri üçin 50ml
1,072.00тмт
close

Wiçi Nutrilogie 1 Gury deri Gury deri üçin çuňňur ideg. Deriniň öz lipidleriniň sintezini güýçlendirip epidermisiň barýer häsiýetlerini dikeldýär. Önü..

more_vertVichy Neovadiol kompensasiýa toplumy 50ml
1,572.00тмт
close

Wichi Neovadiol Menopauza wagtynda deriniň çylşyrymly gijeki ideginiň öwezini dolmak Menopauza wagtynda deriniň täzeleniş mehanizmleriniň haýallama..

more_vertVichy Liftactiv Гиалуроновый Лосьон Экспресс-Маска 50 Мл
1,629.00тмт
close

Уникальная маска содержит рекордную* концентрацию гиалуроновой кислоты [1%], оказывает мгновенный эффект. Содержит три ключевых компонента натуральног..

more_vertVichy Dercoss dikeldiji maska 200ml
799.00тмт
close

Güýçli iýmitlenmek we agressiw daşarky faktorlara sezewar bolan saçlary dikeltmek üçin serişdeleri: saç guradyjy, perm, UV şöhlelenmesi. Iýmitlendirij..

more_vertVichy Neovadiol Mažistral ýokumly balzam 50ml
1,497.00тмт
close

“Vichy neovadiol magistral baume densifieur” deri dokumalaryny dikeltmek tehnologiýasyny we tebigy ýaglary bejermek täsirini birleşdirýän önümdir. Do..

more_vertVichy Пюрте Termal maska-gabyk 75ml
865.00тмт
close

    Gabyk maskasy ýylylyk suwuny minerallaşdyrmaga esaslanýar we deriniň mineral deňagramlylygyny dikeldýär. Miwe kislotalary ölen deri..

more_vertVichy Пюрте Termal kömürli detoks-maska 75ml
865.00тмт
close

inçe gatlakda 5 minut çalyň. Suw bilen ýuwuň. Hepdede 1-2 gezek ulanyň. 1-nji * Agressiw daşky gurşaw täsirlerine sezewar bolan derini arassalamak ..

more_vertVichy Purete Termal aloe bilen dikeldiji maska 75ml
865.00тмт
close

Wiçi mineral maskalary köşeşdiriji Aloe Vera maskasy. termiki suwy minerallaşdyrmak VICHY. 15 mineral we yz elementleri bilen baýlaşdyryldy. Deriniň k..

more_vertVichy Purete Thermale rahatlandyryjy maska 75ml
865.00тмт
close

     “Wichy Masque Mineral Desalterant” (“Vichy Mask” mineral köşeşdiriji), deriniň ähli görnüşleri, şol sanda duýgur. Wiçi mineral kö..

more_vertVichy Purete Thermale gözenekleri arassalaýjy maska 75ml
865.00тмт
close

     Kaolin we bentonit (ak toýunyň iki görnüşi) derileri çuňňur arassalaýan gözeneklerden hapalary çykarýar. Allantoin we aloe vera de..

more_vertVichy Purete Thermale gözenekleri arassalaýjy maska Saşe  2x6ml
117.00тмт
close

    Kaolin we bentonit (ak toýunyň iki görnüşi) derileri çuňňur arassalaýan gözeneklerden hapalary çykarýar. Allantoin we aloe vera der..

more_vertVichy Purete Thermale Saşe kömürli detoks-maska 2x6ml
117.00тмт
close

täsiri arassalamak Işjeň madda kömür, miwe kislotalary, E witamini..

more_vertVichy Purete Termal maska-gabyk Saşe 2х6ml
117.00тмт
close

      Wichy mineral gabygy goşa eklat (wichy masque mineral gabygy) - duýgur deri ýaly ähli deri görnüşleri üçin. 20 ýaşdan - doku..

more_vertVichy Purete Termal aloe bilen maska Saşe 2x6ml
117.00тмт
close

Wiçi arassa termiki halta aloe bilen janlandyryjy maska Görnüşinden deriniň deňagramlylygyny dikeldýär, täzelenýär, rahatlandyrýar we berkligi ýeňi..

more_vertVichy Mineral 89 ekspres-maska, 29gr
257.00тмт
close

Güýçli gidrasiýa we deri päsgelçiligini güýçlendirmek üçin. Daşarky agressiw faktorlar deriniň gidrolipid mantiýasyny bozup, gorag päsgelçiliginiň täs..

more_vertVichy Purete Thermale rahatlandyryjy maska Saşe 2x6ml
117.00тмт
close

     Farmakologiki hereket: Niasinamid (B3 witamini) derini rahatlandyrýar, gyjyndyrmany we gyzarmagy ýeňilleşdirýär. Kompozisiýadaky g..

more_vertVichy Dercos Nutriýens dikeldiji maska 250ml
753.00тмт
close

Saçyň gerimi Her dürli görnüşdäki saç görnüşi Täsirli iýmitlenmek, gidrasiýa, dikeldiş Saç we kelläniň döwülmegi, inçe we zaýalanmagy zerur Işjeň ..

more_vertVichy syworotka Mineral 89 50ml
818.00тмт
close

..

more_vertVichy Pureté Thermale makiýažy aýyrmak üçin serişde 100ml
217.00тмт
close

Duýgur gözler üçin Wiçi Purete termal köşeşdiriji makiýa rem aýyryjy Mekgejöwen ekstrakty, pantenol, allantoin we VICHY minerallaşdyryjy suwly özbo..

more_vertVichy Purete Thermale arassalaýjy we terlendiriji gel 200ml
589.00тмт
close

     Gipoallergen arassalaýjy jel ähli hapalary - hapa bölejikleri, tozany, artykmaç sebumy aýyrýar we gaty suwuň täsirini ýumşadýar. K..

more_vertVichy Purete Thermale kämillendirji tonik 200ml
606.00тмт
close

     Wichi Purete Termal Lotion tonik kämilleşdirijisi, ýüzüň we gözüň arassalanmagyny tamamlaýar, makiýaup galyndylaryny we hapalaryny..

more_vertVichy Purete Thermale arassalaýjy köpüg 150ml
513.00тмт
close

Gipoallergen köpük, tebigy gorag päsgelçiligini bozmazdan hapalaryň derisini ýuwaşlyk bilen arassalaýar. Köşeşdiriji, güýçlendiriji we dikeldiş aýraty..

more_vertVichy Normaderm Mitselýarly losýon 200ml
554.00тмт
close

3-den makiýaupy aýyrmak üçin mikellar losyony (Wichy Normaderm 3 In 1 Micellar Solution.) Ilyagly deriniň, suwsuz we / ýa-da gaharly ýagly arassalanma..

more_vertVichy Purete Thermale Mitselýarly süýt 400ml
659.00тмт
close

Wichi Purete Termal Micellar Süýt, adaty deride gury bolmak üçin minerallar Derini gury we adaty ideg etmek üçin ýörite düzülen minerallar bi..

more_vertVichy Purete Thermale mitselýarly süýt 200ml
503.00тмт
close

Wichi Purete Termal Micellar Süýt, adaty deride gury bolmak üçin minerallar Derini gury we adaty ideg etmek üçin ýörite düzülen minerallar bilen mi..

more_vertVichy Purete ThermaleE arassalaýjy serişde 3в1 200ml
609.00тмт
close

Wichi Purete TermalE 3-in-1 Hemme maksatly arassalaýjy Çalt ideg önümi, tebigy gorag päsgelçiligini bozmazdan derini ýuwaşlyk bilen arassalaýar. Su..

more_vertVichy Normaderm fito gel ýuwmak üçin 400ml
776.00тмт
close

Deri derisi üçin intensiw arassalaýjy, minerallar we probiyotikler bilen baýlaşdyrylan, deriniň ýagyny her gün guratmazdan we kemçiliklerden goraýar. ..

more_vertVichy Normaderm gözenekleri daraltmak üçin losýon 200ml
599.00тмт
close

Losyon gözenekleri çuňňur arassalaýar we sebum önümçiligini azaldýar. Normaderm diapazonynyň özboluşly işjeň maddalary we innowasiýa tehnologiýalary d..

more_vertVichy Normaderm fito gel ýuwmak üçin 200ml
598.00тмт
close

Deri derisi üçin intensiw arassalaýjy, minerallar we probiyotikler bilen baýlaşdyrylan, deriniň ýagyny her gün guratmazdan we kemçiliklerden goraýar. ..

more_vertVichy Normaderm Fitosolýuşn düzediş serem-jam
730.00тмт
close

Wichi Normaderm Fitosolution düzediş idegi 2-hereket Deriniň kemçilikleriniň esasy alamatlaryna garşy barýer funksiýasyny berkitmäge we negatiw daş..

more_vertVichy Normaderm Phytosolution guradyjy spreý 100ml
714.00тмт
close

Wichi Normaderm Fitosolution Matifying Mist (Wichy Normaderm Fitosolution Matting Spray), ýagly, problemaly deri, şol sanda duýgur. “Wichy Normader..

more_vertPurete Thermale gözden makiýažy aýyrmak üçin serişde 150ml
525.00тмт
close

Mekgejöwen ekstrakty, pantenol, allantoin we VICHY minerallaşdyryjy suwly özboluşly formulanyň kömegi bilen önüm täsirli arassalaýar, duýgur derini ra..

more_vertVichy Aqualia Thermal nemlenderiji emulsiýa Spf 25 50ml
958.00тмт
close

SPF25 / PPD 21 bilen nemlendiriji ýüz emulsiýasy Izotoniki kokteýl: Wulkan termiki suw + Ösümlik şekeri, giň hereketli UV süzgüçleri we witamin ko..

more_vertAqualia Thermal Nemlendiriji syworatka 30мл
851.00тмт
close

Nemlendiriji serum deriniň çuňlugyny saklamaga kömek edýär we transepidermal suw ýitgisini azaldýar. Önüm deriniň suw-mineral deňagramlylygyny dikeldý..

more_vertAqualia Thermal Göz konturyny oýaryjy balzam 15ml
739.00тмт
close

Günüň dowamynda täze we dynç almak üçin gözüň töwereginde çyglylygy deň paýlaýan 1-nji balzam. Torbalara we gözleriň aşagyndaky tegeleklere garşy. G..

more_vertVichy Aqualia Thermal Ýeňil nemlendiriji gel 30ml
547.00тмт
close

Termiki suwy we ösümlik şekerini azaldýan izotonik kokteýl bilen täze formula, düzümindäki tebigy gialuron turşusy deriniň içindäki çyglylygy saklamag..

more_vertAqualia Thermal Gury deri üçin nemlendiriji 30ml
547.00тмт
close

Gury we gaty gury deri üçin nemlendiriji baý krem deriniň suw-mineral deňagramlylygyny dikeltmek üçin "izotonik kokteýl" nemlendiriji. 48 sagada ç..

more_vertVichy Normaderm üýtgediji serem-jam 50ml
686.00тмт
close

Wichi Normaderm, kemçiliklere garşy idegi üýtgedýär Laboratoriýa hünärmenleri ilkinji gezek derini nemlendirmek we täze idegde kemçilikler bilen di..

more_vertVichy Normaderm arassalaýjy serişde 3 В 1 125ml
598.00тмт
close

Mesele derisini çuňňur arassalamak üçin jel-kremiň dokumasynda işjeň gabykly maddalar, köşeşdiriji maddalar we palçykdan 25% konsentrasiýa. 3 funksiýa..

more_vertVichy Normaderm krem Anti-Age 50ml
908.00тмт
close

Устраняет несовершенства жирной проблемной кожи.Благодаря сочетанию 2-х активных пилинг-ингредиентов [Липо-гидрокси кислота + Гликолевая кислота] устр..

more_vertVichy Slow Age flýuid 50ml
1,261.00тмт
close

   Döreýişiniň dürli döwürlerinde garramagyň alamatlaryny düzedýän gündelik ideg: ýaňy ýüze çykýanlardan başlap, deriniň ýüzünde peýda bolan..

more_vertVichy Slow Age göz üçin serem-jam 15ml
1,072.00тмт
close

      Farmakologiki hereket: Garrylygyň alamatlary deriniň ýüzünde görmezden has öň ýüze çykýar. Olaryň 80% -i daşarky faktorlar b..

more_vertVichy ОМ Syrandan soň balzam 75ml
910.00тмт
close

Balzam gyjyndyrmany aýyrýar we derini rahatlandyrýar, ýumşak we rahat goýýar. Önüm gyzarmagy aýyrýar we ýanma duýgusyny peseldýär, şeýle hem deriniň b..

more_vertVichy Liftactiv Antioksidantly konsentrat 10ml
920.00тмт
close

Wichi Liftactiv Antioksidant konsentratiw deri ýaşlaryna ideg Iş ýerinde ýokary stres, ukyň ýetmezçiligi, durmuşdaky möhüm wakalar bilen baglanyşyk..

more_vertVichy Glyco-C №30 2ml
2,110.00тмт
close

Piling gaby, uklanyňyzda işleýär. Leumşak formula derini ýuwaşlyk bilen siňdirýär we nemlendirýär. Ampulanyň möhürlenen howasyz gurşawy işjeň maddalar..

more_vertVichy Peptide-C №30 2ml
2,110.00тмт
close

Kollageniň ýitmegi deriniň garramagynyň esasy sebäplerinden biridir. Ampulalarda innowasiýa serumu 30 günlük intensiw garramaga mümkinçilik berýär. Z..

more_vertVichy Dercos Aminexil Intensive aýallar üçin 21sn
2,036.00тмт
close

Ulanyş tertibi ortaça ýitgi: günde bir doza, iň azyndan 6 hepde üçin hepdede 3 doza (kurs = 1 paket x 21 mono doza). Güýçli dökülme: 6 hepdäniň dowam..

more_vertVichy Dercos Aminexil Intensive erkekler üçin 21sn
2,036.00тмт
close

Ulanyş tertibi her gün ýa-da beýleki günler: saç köklerine 1 sany dozany ulanyň; arza beriji bilen deň paýlaň; ýuwma. Okuwyň dowamlylygy: ortaça saç ..

more_vertVichy Mineral 89 göz üçin 15ml
790.00тмт
close

Gözüň janlandyrylmagy we berkidilmegi Mineral 89-da Wiçi termal suwunyň rekord konsentrasiýasy bar [89%]. Goraýar, güýçlendirýär, nemlendirýär. Suwsuz..

more_vertVichy Neovadiol kompleks losýon 30ml  
1,718.00тмт
close

14 ýyllap geçirilen gözlegleriň netijesinde deriniň täzelenmeginiň tebigy mehanizminiň haýallamagynyň öwezini dolmaga we ony ýaşlar bilen doldurmaga k..

more_vertVichy Liftactiv Suprem syworotla 10 Reno 30ml
1,831.00тмт
close

Önüm epidermisiň täzelenmegine itergi berýär, nemlendirýär, rahatlandyrýar, derini ýumşadýar we ýygyrtlary azaldýar. Garganyň aýaklary, maňlaý gyrm..

more_vertVichy Liftactiv Collagen Specialist Spf 25 50 Мл
1,748.00тмт
close

Крем Liftactiv Collagen Specialist SPF 25 благодаря содержанию активных ингредиентов натурального происхождения и UV фильтров, крем оказывает мощный э..

more_vertVichy Capital Soleil Wetskin emulsiýa SPF 50 200ml
800.00тмт
close

SPF50 çygly deri tehnologiýasy bilen ereýän emulsiýa, hatda çygly deri üçinem UVA we UVB şöhlelerinden gaty ýokary gorag üpjün edýär. Kopolimer bilen ..

more_vertVichy Liftactiv syworotka 10 göz&kirpik 15ml
1,422.00тмт
close

Gözleriň we kirpikleriň töweregindäki derini ideg etmek üçin serum. Deriniň ýaş çeşmesine täsir edýän, kirpikleri üýtgetmek üçin keramidler bilen birl..

more_vertVichy Neovadiol Fitokult krem 50ml
1,404.00тмт
close

Boýnuň meýdanyny berkitmek we täzeden düzmek, gyrmalary görnetin azaltmak we dekolte meýdançasyny ýaşartmak, menopauza wagtynda ýüz keşbini dikeltmek ..

more_vertVichy Liftactiv Fleksilift 35 Spf +20 30ml
1,015.00тмт
close

Esasy deriniň daşky görnüşini derrew gowulaşdyrýar, ýagtylygy we hatda örtügi döredýär. Kremiň dokumasy ýygyrtlarda ýygnanmaýar we olary güýçlendirmeý..

more_vertVichy Ideal Soleil guradyjy emulsiýa Dry Touch Spf30, 50ml
615.00тмт
close

“Vichy Ideal Soleil Gury Touch” ýagly deri Spf30 üçin täsir ediji emulsiýa Lighteňil, çalt siňdiriji matifikasiýa gurluşy deride tozan täsirini ga..

more_vertVichy Capital Ideal Soleil çagalar üçin spreý  SPF 50 200ml
860.00тмт
close

“Vichy Capital Ideal Soleil SPF 50+” çagalar üçin ýeňil poroşok spreýinde çaga derisiniň goragyny güýçlendirýän “Vichy SPA” termiki suwy bar. Ajaýyp s..

more_vertVichy Capital Ideal Soleil nemlendiriji spreý SPF30 200ml
759.00тмт
close

“Vichy Capital Ideal Soleil” nemlendiriji iki fazaly antioksidant spreý çalt siňýär we hiç hili çyzyk ýa-da ak yz galdyrmaýar. Hat-da iň duýgur deri ü..

more_vertVichy Capital Soleil SPF 50 nemlendiriji spreý 200ml
807.00тмт
close

Täze “Vichy Capital Soleil Eau de Protection Solaire Hydratante SPF 50” gün şöhlesi 2 hereketi birleşdirýär: UVA we UVB şöhlelerinden goraýar we gialu..

more_vertVichy Neovadiol, dodak we göz kontury üçin krem 15ml
1,255.00тмт
close

Neovadiolgf для контура глаз и губ это первый уход с клинически доказанной эффективностью в борьбе с признаками менопаузального старения кожи вокруг г..

more_vertVichy Capital Soleil ýanmadan garşy 100ml
727.00тмт
close

Innowasiýa suw gurluşynda UVA we UVB şöhlelerinden ýokary goragly önüm. (Beta-karotin) we (Wiçi minerallaşdyryjy ýylylyk suwy) bilen iki fazaly ýeňil ..

more_vertVichy Idealia gözüň kontury üçin 15ml
1,014.00тмт
close

Göz idealizatory, ideg önüminiň peýdalaryny gizleýjiniň maska ​​häsiýetleri bilen birleşdirýär. Innowasiýa öwrülişik toplumy (Cg witamini bilen DRM-Br..

more_vertVichy Liftactiv Suprem  göz üçin krem 15ml
1,154.00тмт
close

“Wichy Liftactiv Global Wrinkle” we “Firming Care” gözüň töweregindäki derilere ajallara, çişiklere, gara tegeleklere, ýokarky gabak derisine siňip gi..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar gözenekleri daraltmak üçin losýon 200ml
760.00тмт
close

“Effaclar Lotion” arassalaýjy maddalaryň we lipo-gidroksid kislotasynyň utgaşmasy netijesinde gözenekleri netijeli arassalaýar we gysýar, deriniň ýüzü..

more_vertLa Roche-Posay Serotsink  spreý-tonik 150ml
370.00тмт
close

Farmakologiki hereket: Serozink, ýagly gabyklara gözegçilik edýän ilkinji spreýdir. Sink düzümi sebäpli, spreý gözegçiligi ýagly deriniň esasy alamatl..

more_vertLa Roche-Posay rahatlandyryjy tonik 200ml
760.00тмт
close

Bu köşeşdiriji toner makiýaupy netijeli aýyrýar, derini rahatlandyrýar we goraýar. Önüm optimal çydamlylyga we fiziologiki pH derejesine eýe. Toner “L..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar arassalaýjy köpükleýän gel 200ml
492.00тмт
close

Köpükli jel derini hapalardan we makiýa updan ýuwaşlyk bilen arassalaýar. Gözenekleri ýapyň, artykmaç sebumy aýyrýar, derini arassa we täze galdyrýar...

more_vertLa Roche-Posay Effaclar mikro arassalaýjy gel 200ml
678.00тмт
close

Effaclar mikro-siňdiriji jel derini we gözenekleri hapalardan intensiw arassalaýar, kemçilikleri azaldýar, artykmaç sebumy aýyrýar, derini has aýdyň w..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar maska 100ml
499.00тмт
close

Fransuz “La Roche-Posay” markasynyň hünärmenleri deriniň näsazlygy üçin ideg ugrunda yhlas bilen işlediler we kemçiliklere garşy göreşmek üçin täsirli..

more_vertLa Roche-Posay Rosaliac UV Ledjer krem 40ml
871.00тмт
close

ROSALIAC UV LEGERE derini rahatlandyrýar, gyzarmagy we ýanýan duýgulary ýok edýär. Emulsion Rosaliac UV Leger täze we ýeňil gurluşa eýe. Kompozisiýa g..

more_vertLa Roche-Posay Rosaliac krem UV Riş 40ml
871.00тмт
close

UVA we UVB şöhleleriniň gan damarlaryna gündelik zyýanly täsirlerinden netijeli goraýar. Deriniň tebigy goraglaryny ýokarlandyrýar, köşeşdiriji täsir ..

more_vertLa Roche-Posay Toleriane arassalaýjy gel 200ml
524.00тмт
close

Tolerian arassalaýjy jel arassalaýjy, duýgur deri üçin niýetlenendir. Kompozisiýadaky köpük komponentleri bolmadyk ýumşak jel derini ýuwaşlyk bilen ar..

more_vertLa Roche-Posay Toleriane Sensitiw krem 40ml
532.00тмт
close

Täze tejribe: Deriniň mikrobiome deriniň ýüzünde ýaşaýan milliardlarça bakteriýalaryň ýygyndysydyr. Bakteriýalar mikroflora deňagramlylygyny saklamak ..

more_vertLa Roche-Posay Toleriane Sensitiw Riş krem 40ml
532.00тмт
close

Täsirli iýmitlenmek, gidrasiýa Gije / gündiz ýüz tutmagyň wagty Deriniň görnüşi gury Duýgur deri zerurlyklary Işjeň maddalar skwalan, niasinamid, ..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar mikro arassalaýjy gel 400ml
992.00тмт
close

Effaclar mikro-siňdiriji jel derini we gözenekleri hapalardan intensiw arassalaýar, kemçilikleri azaldýar, artykmaç sebumy aýyrýar, derini has aýdyň w..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar arassalaýjy köpükleýän gel 400ml
831.00тмт
close

Köpükli jel derini hapalardan we makiýa updan ýuwaşlyk bilen arassalaýar. Gözenekleri ýapyň, artykmaç sebumy aýyrýar, derini arassa we täze galdyrýar...

more_vertLa Roche-Posay Effaclar Mitselýar suwy Ultra 400ml
822.00тмт
close

“Effaclar Ultra Micellar Water” derini ýuwaşlyk bilen arassalap, täze görnüş üçin makiýaupy ýuwaşlyk bilen aýyrar. La Roche-Posay dermatologiýa barlag..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar Н arassalaýjy gel-krem 200ml
628.00тмт
close

Krem-jel neşe bejergisi ýa-da deri önümleriniň aşa köp ulanylmagy netijesinde aşa köp ulanylýan deri üçin niýetlenendir. Derini täsirli, ýöne ýuwaşlyk..

more_vertLa Roche-Posay Posthelios güne ýanmadan soň sowadyjy gel 200ml
753.00тмт
close

Ýüz we beden üçin Günden soň sowadyjy jel köşeşdiriji we nemlendiriji häsiýetlere eýe. Derini derrew sowadýar we görnüp ýumşadýar. 48 sagada çenli nem..

more_vertLa Roche-Posay Rosaliac Mitselýarly gel 195ml
968.00тмт
close

“La Roche-Posay” termiki suw mikelleri arassalaýjy jel, gyzyllyga ýykgyn bolan derini ýuwaşlyk bilen arassalaýar we rahatlandyrýar. Bu ýumşak ultra-se..

more_vertLa Roche-Posay Toleriane arasssalaýjy gel 400ml
787.00тмт
close

Tolerian arassalaýjy jel arassalaýjy, duýgur deri üçin niýetlenendir. Kompozisiýadaky köpük komponentleri bolmadyk ýumşak jel derini ýuwaşlyk bilen ar..

more_vertLa Roche-Posay АНТ Dermo-pediatrics göze görünmeýän spreý SPF 50+200ml
1,008.00тмт
close

La Roche-Posay АНТ Dermo-pediatrics ýüz we beden üçin göze görünmeýän spreý SPF 50+ Ýüz we beden üçin gorag. Deriniň ähli görnüşleri üçin, 3 ýyld..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios beden üçin görünmeýän spreý SPF30 200ml
968.00тмт
close

Göze görünmeýän spreý, gün goragy. Deriniň ähli görnüşleri üçin..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios Süýt SPF 30 250ml
808.00тмт
close

..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios Süýt SPF50 250ml
983.00тмт
close

Anthelios SPF 50+ gün süzgüç ulgamy bilen gün süýdüni deriniň UVA we UVB şöhleleriniň ýaramaz täsirlerinden ýokary fotostable goragy üpjün edýär. Tebi..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios çaga ýüz we beden üçin süýt SPF 50+250 мл
946.00тмт
close

Dermo-pediatrics Детское увлажняющее молочко для лица и тела“Anhtelios Dermo-Pediatrics” Gaty ýokary derejeli goragly süýt çagalaryň näzik deri üçin ý..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios çaga ýüz we beden üçin süýt SPF 50+50ml
753.00тмт
close

Dermo-pediatrics çaga ýüz we beden üçin süýt SPF 50+Täze döredilen “Mexoplex” gün süzgüç ulgamy we senna alata ekstrakty UVA / UVB şöhleleriniň ý..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios ýüz we endam üçin gel SPF 50+250 мл
1,004.00тмт
close

La Roche-Posay Anthelios Dermo-pediatrics ýüz we endam üçin gel SPF 50+Täze çaga geliniň formulasynda çygly deri tehnologiýasy bar, şonuň ne..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios ýüz we endam üçin gel SPF 50+250ml
1,004.00тмт
close

Dermo-pediatrics Гель для лица и тела с технологией нанесения на влажную кожуTäze çaga jeliniň formulasynda çygly deri tehnologiýasy bar, şonuň netije..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios ýagly deri üçin krem-gel 50+50мл
807.00тмт
close

Anthelios SPF 50+ Matifikasiýa gel kremi, ýagly deriniň fotoprotektiwasy üçin ýörite döredildi. Özboluşly formulasy sebäpli önüm diňe bir derini UVA w..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios jübütleýji krem-gel SPF50 50мл
939.00тмт
close

Anthelios SPF 50+ Matifikasiýa gel kremi, ýagly deriniň fotoprotektiwasy üçin ýörite döredildi. Özboluşly formulasy sebäpli önüm diňe bir derini UVA w..

more_vertLa Roche-Posay Redermic С10 krem 30ml
1,434.00тмт
close

Dermatologlar bilen bilelikde La Roche-Posay derini bejermegiň innowasion formulalaryny döredýär. Garrylyga garşy önümlerimiz, hatda duýgur deri üçin ..

more_vertLa Roche-Posay Substiane göz üçin krem 15ml
1,112.00тмт
close

“La Roche-Posay Substiane Yeux” (gözüň konturyny düzetmek üçin “La Roche-Posay Substiane cream”), şol sanda duýgur ýaly ähli deri görnüşleri üçin. ..

more_vertLa Roche-Posay Redermic Retinol gözüň kontury üçin krem 15ml
1,072.00тмт
close

Dermatologlar bilen bilelikde La Roche-Posay derini bejermegiň innowasion formulalaryny döredýär. Garrylyga garşy önümlerimiz, hatda duýgur deri üçin ..

more_vertLa Roche-Posay Redermic С göz üçin krem 15ml
1,072.00тмт
close

Gözüň kontury üçin garramaga garşy gyrmyzy doldurma bejergisi Deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar, derini ýalpyldadýar. Hatda duýgur deri üçinem ama..

more_vertLa Roche-Posay Redermic С adaty deri üçin krem 40ml
1,355.00тмт
close

Dermatologlar bilen bilelikde La Roche-Posay derini bejermegiň innowasion formulalaryny döredýär. Garrylyga garşy önümlerimiz, hatda duýgur deri üçin ..

more_vertLa Roche-Posay Redermic Retinol krem 30ml
1,211.00тмт
close

Redermik Retinol intensiw konsentrirlenen garrylyga garşy bejergisi, Retinolyň deride optimal konsentrasiýasyny kem-kemden gazanmak üçin arassa Retino..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar DUO+ýüz üçin nemlendiriji serişde 40ml
613.00тмт
close

Täzelik: Kemçilikleriň täzeden döremegine garşy Effaclar DUO (+). “Aqua Posae Filiformis” we “Mannoza” atly iki sany täze işjeň maddany goşmak bilen, ..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar Duo+açyk ýüz üçin sazlaýjy krem 40ml
745.00тмт
close

Düwürtige garşy düzediş krem-jel deriniň päsgelçiligini täzeden dikeltmek we gorag aýratynlyklaryny ýokarlandyrmak üçin Aqua Posae Filiformis we Manno..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar АI düzediş krem 15ml
707.00тмт
close

Deriniň kemçiliklerine ýykgyn edýän ýagly problema üçin niýetlenen ýerli düzediş serişdesi. Kemçilikleriň üstünde täsirli işleýär, ýitip gitmegini çal..

more_vertLa Roche-Posay Cicaplast dodaklar üçin balzam barýer 7.5ml
265.00тмт
close

Çekilen we gysylan dodaklary, agzyň, burnuň we zeper ýeten ýerleri bejermek üçin döredilen Barýer balzamyny janlandyrmak. MP lipidler deriniň gorag pä..

more_vertLa Roche-Posay Cicaplast eller üçin krem barýer, 50ml
392.00тмт
close

“Cicaplast Hand Barrier” kreminiň ýagsyz we ýelmeýän gurluşy bar, çalt siňýär we ulanmak üçin gaty amatly. Elleriň derisini daşarky agressiw faktor..

more_vertLa Roche-Posay Cicaplast balzam B5 15ml
167.00тмт
close

Cicaplast Balsam B5, bäbekleriň, çagalaryň we ulularyň duýgur we gaharlanýan derisi üçin köp dörediji serişdedir. Gaharlanan derini dikeldýär we raha..

more_vertLa Roche-Posay Substiane krem 40ml
1,483.00тмт
close

La Roche-Posay Substiane Soin Dikeldiji (La Roche-Posay Substiane + Garrylyga garşy üýtgedip gurmak) ähli deri görnüşleri üçin. Deriniň ýaş bilen b..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar H nemlendiriji krem 40ml
730.00тмт
close

Gural, aşa guradyjy serişdeleri ulanmak bilen ýüze çykýan zyýanly täsirleri ýok etmäge kömek edýär. Lighteňil, ýagsyz we ýelmeýän dokumasy bar we täze..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar МАТ guradyjy krem 40ml
822.00тмт
close

Ýalpyldawuk we ulaldylan gözenekler sebumyň (sebum) artykmaç öndürilmegi netijesinde ýüze çykýar. Effaclar Mat emulsiýasynda Sebulyse bar, bu täsir ed..

more_vertLa Roche-Posay Posthelios güne ýanmadan soň ulanylýan serişde 200ml
753.00тмт
close

Önüm, Gün, solarium, basseýn, şeýle hem PUVA bejergisi netijesinde ýüzüň we bedeniň gaharlanan, suwsuz derisini dikeldýär. Allergiýa ýykgyn edýän deri..

more_vertLa Roche-Posay Redermic С gury deri üçin krem 40ml
1,355.00тмт
close

Dermatologlar bilen bilelikde La Roche-Posay derini bejermegiň innowasion formulalaryny döredýär. Garrylyga garşy önümlerimiz, hatda duýgur deri üçin ..

more_vertLa Roche-Posay Cicaplast balzam B5 100ml
744.00тмт
close

Cicaplast Balsam B5, bäbekleriň, çagalaryň we ulularyň duýgur we gaharlanýan derisi üçin köp dörediji serişdedir. Gaharlanan derini dikeldýär we raha..

more_vertLa Roche-Posay Toleriane Ultra gijeki serem-jam beriji krem 40ml
1,001.00тмт
close

Derini intensiw nemlendirýär we rahatlandyrýar. Ertesi irden özüni rahat duýmak üçin derini her gije duýgur edýär. “La Roche-Posay” ýylylyk suwuna es..

more_vertLa Roche-Posay Cicaplast balzam B5 40ml
381.00тмт
close

Cicaplast Balsam B5, bäbekleriň, çagalaryň we ulularyň duýgur we gaharlanýan derisi üçin köp dörediji serişdedir. Gaharlanan derini dikeldýär we raha..

more_vertLa Roche-Posay Toleriane Ultra Dermallergo 20 мл
1,241.00тмт
close

Эффектувлажнение, снятие воспаленийВремя нанесениядневное/ночноеПотребности кожичувствительнаяГипоаллергенноедаАптечная косметикадаНе содержит ..

more_vertLa Roche-Posay Rosaliac СС-gündizki krem SPF30, 50ml
946.00тмт
close

“La Roche-Posé Rosaliac Day” CC-kremini düzetmek islendik deriniň reňkine uýgunlaşýar we ähli gyzyllygy gowy örtýär. Önüme duýgur deri oňat çydam edýä..

more_vertLa Roche-Posay Toleriane Göz üçin Ultra 20ml
803.00тмт
close

“La roche-posay” markasy meşhur ýylylyk suwuna esaslanýar we ähli “la roche-posay” kosmetika serişdelerini döredýär. Kosmetiki önümleriň ähli setirler..

more_vertLa Roche-Posay Toleriane krem Ultra 40ml
918.00тмт
close

Derini ulanandan soň derrew gidratlaýar we rahatlandyrýar. Deriniň duýgurlygy gün-günden peselýär, rahatlyk duýgusy döreýär. netijeliligi 1. Derrew ..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios Beden üçin görünmeýän spreý SPF30 200ml
1,008.00тмт
close

Ulanyş tertibi gün şöhlesine düşmezden ozal ulanyň. Ulanylmazdan ozal gowy silkäň Bellemek Gün goragy Arza meýdany ýüzi we bedeni Deriniň görnü..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios görünmeýän Flýuid 50+ 50ml
807.00тмт
close

Developedörite işlenip düzülen suwuklyk formulasy deride görünmeýän we suwa we derlere çydamly gaty ýeňil gurluşa eýe. UVA we UVB şöhlelerinden ýokary..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios Тонирующий флюид для лица и кожи вокруг глаз SPF 50+ 50 мл
1,014.00тмт
close

Специально разработанная формула флюида имеет очень лёгкую, невидимую текстуру, устойчивую к воздействию воды и пота. Обеспечивает очень высокую степе..

more_vertLa Roche-Posay Anthelios увлажняющий крем для лица спф 50 50 мл
941.00тмт
close

Новая формула крема содержит на 12 ингредиентов меньше, чем предыдущая, при этом эффективность защиты от солнца сохранена. Инновационная текстура хоро..

more_vertLa Roche-Posay Hyalu B5 для контура глаз крем 15 мл
979.00тмт
close

Крем для контура глаз, повышающий упругость кожи La Roche-Posay Hyalu B5 Eyes Anti-Wrinkle Care. Показания: Морщины, следы усталости и тонкий контур к..

more_vertLa Roche-Posay Hyalu B5 сыворотка 30 мл
1,508.00тмт
close

Ля рош позе гиалу в5 концентрированная сыворотка против морщин для повышения упругости, тонуса и эластичности кожи (la roche posay hyalu b5 serum) — д..

more_vertLa Roche-Posay Hyalu B5 уход 40 мл
1,169.00тмт
close

Уход против морщин для повышения упругости и эластичности кожи Hyalu B5 La Roche Posay увлажняющий крем, повышающий упругость кожи. Увлажняющая и восс..

more_vertLa Roche-Posay Hydraphase Intense Riche для сухой кожи 50мл
962.00тмт
close

Интенсивно увлажняет обезвоженную кожу лица в течении 24 часов.Наполняет кожу влагой.Мгновенно устраняет чувство стянутости и дискомфорта.Значительно ..

more_vertLa Roche-Posay Hydraphase UV интенс лежер для нормальной комбинированной кожи 50мл
962.00тмт
close

Интенсивно увлажняет обезвоженную кожу лица в течении 24 часов.Наполняет кожу влагой.Мгновенно устраняет чувство стянутости и дискомфорта.Значительно ..

more_vertLa Roche-Posay Hydraphase UV интенс риш для сухой кожи крем 50мл
986.00тмт
close

Интенсивный увлажняющий крем для лица продолжительного действия с солнцезащитным фактором SPF20Текстура насыщенного крема подходит для сухой или обезв..

more_vertLa Roche-Posay Hydraphase интенс для контура глаз 15 мл
857.00тмт
close

Крем-гель для увлажнения контура глаз La Roche-Posay Hydraphase Intense Eyes Rehydrating Anti-Puffiness. Интенсивное увлажнение и устранение отечности..

more_vertLa Roche-Posay Hydraphase Интенс Маска 50 мл
895.00тмт
close

Фармакологическое Действие: Обеспечивает интенсивное, длительное и целенаправленное увлажнение кожи. Разработанная в лаборатории La Roche-Posay увлажн..

more_vertLa Roche-Posay Hydreane BB натурально-бежевый тональный крем 40мл
801.00тмт
close

Потребности кожичувствительнаяЭффектвосстановление, питание, снятие воспалений, увлажнение, тонирование, защита от солнцаSPF-фактор20Особенностигипоал..

more_vertLa Roche-Posay Hydreane Лежер крем 40 мл
673.00тмт
close

Показание к применению:Инновация: Гидролипиды — новое поколение гидрофиксаторов — естественным путем проникают в эпидермис благодаря высоком..

more_vertLa Roche-Posay Hydreane Экстра риш крем 40 мл
673.00тмт
close

Увлажняет чувствительную кожу, склонную к сухости.Мгновенно успокаивает кожу, делая ее мягкой и нежной.Защищает кожу от воздействия внешних агрессивны..

more_vertLa Roche-Posay Intense Legere UV для нормальной и комбинированной кожи 50м
986.00тмт
close

Интенсивный увлажняющий уход для обезвоженной кожи лица hydraphase intense legere создан на основе термальной воды la roche-posay. Средство содержит в..

more_vertLa Roche-Posay Kerium ДС крем 40 мл
820.00тмт
close

Фармакологическое Действие: Крем Кериум DS уменьшает покраснение и шелушение кожи. Он содержит Термальный Дермобиотик, усиливающий собственные за..

more_vertLa Roche-Posay Kerium интенсивный шампунь против перхоти 125мл
705.00тмт
close

Интенсивный шампунь против перхоти с микроотшелушивающим эффектом устраняет перхоть, тщательно очищая и успокаивая кожу волосистой части головы, устра..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar AP+ масло для купания 400 мл
760.00тмт
close

Липидовосполняющее смягчающее масло для ванны и душаДля сухой, очень сухой и склонной к атопии кожи. Подходит для младенцев, детей и взрослых. Пр..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar BAUME AP+M бальзам 200 мл
718.00тмт
close

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫНиацинамид предупреждает и устраняет зуд, препятствует появлению расчесов. Оказывает онтибактериальное действие.Масло Карите&n..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar SYNDET AP+ 200мл
534.00тмт
close

Lipikar Syndet Ap+ мягко очищает кожу новорождённых, младенцев, детей и очень сухую кожу взрослых. Моментально смягчает кожу и уменьшает её выраженную..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar SYNDET AP+ 400мл
760.00тмт
close

Lipikar Syndet Ap+ мягко очищает кожу новорождённых, младенцев, детей и очень сухую кожу взрослых. Моментально смягчает кожу и уменьшает её выраженную..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar АП Биом бальзам 75 мл
332.00тмт
close

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫНиацинамид предупреждает и устраняет зуд, препятствует появлению расчесов. Оказывает онтибактериальное действие.Масло Карите&n..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar бальзам АП+ 400 мл
999.00тмт
close

Липидовосстанавливающий бальзам разработан для кожи, склонной к атопии или аллергческим реакциям. Увеличивает время между обострениями симптомов атопи..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar ксеранд крем для рук 50мл
394.00тмт
close

Восстанавливающий крем для очень сухой кожи рукВосстанавливает гидролипидный барьер кожи• Смягчает• Защищает кожу от агрессивных факторов внешней сред..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar масло для купания 200 мл
534.00тмт
close

Оптимальная переносимость за счёт тщательно отобранных очищающих компонентов. Нейтральное значение рН. При взаимодействии с водой преобразуется в лёгк..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar молочко без отдушки 200мл
577.00тмт
close

Молочко Lipikar lait обеспечивает кожу липидами и способствует быстрому восстановлению липидного барьера (10% Масло Карите). Успокаивает и увлажняет, ..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar молочко без отдушки 400мл
823.00тмт
close

Молочко Lipikar lait обеспечивает кожу липидами и способствует быстрому восстановлению липидного барьера (10% Масло Карите). Успокаивает и увлажняет, ..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar очищающий гель для душа 200мл
417.00тмт
close

Гель для душа мягко очищает и защищает чувствительную кожу младенцев, детей и взрослых. Восстанавливает кожу за счет успокаивающего действия Ниацинами..

more_vertLa Roche-Posay Lipikar очищающий гель для душа 400мл
601.00тмт
close

Гель для душа мягко очищает и защищает чувствительную кожу младенцев, детей и взрослых.Восстанавливает кожу за счет успокаивающего действия Ниаци..

more_vertLa Roche-Posay Nutritic интенс крем в тюбике 50 мл
1,042.00тмт
close

Выполняют три главных функции для восстановления защиты кожи:1. Укрепляют структуру кожи, синтезируя протеины и энзимы;2. Активируют синтез керамидов ..

more_vertLa Roche-Posay Nutritic интенс риш в банке крем 50 мл
1,102.00тмт
close

Выполняют три главных функции для восстановления защиты кожи:1. Укрепляют структуру кожи, синтезируя протеины и энзимы;2. Активируют синтез керамидов ..

more_vertLa Roche-Posay Nutritic стик для губ 4.7 мл
370.00тмт
close

Стик для губ восстанавливающий La RochePosay Nutritic Levre Stick обладает мягкой насыщенной структурой, которая проникает во внутренние слои, заполня..

more_vertLa Roche-Posay Rosaliac AR syworotka 40ml
899.00тмт
close

Güýçli konsentrirlenen serum ROSALIAC AR INTENSE, rozaziýa duýgur we reaktiw deri üçin niýetlenendir. Sebäbine görä hereket etmek we olaryň ýüze çykma..

more_vertLa Roche-Posay Toleriane Ultra Flýuid krem 40ml
918.00тмт
close

Toleran Ultra suwuklygy deriniň işjeňligini peseldýär we rahatlyk berýär. Üýtgeşik formulada gyjyndyrmany azaldýan we derini köşeşdirýän Neurosensin m..

more_vertLa Roche-Posay Аnthelios Ýüz üçin spreý wual 50+ 75ml
903.00тмт
close

Örän ýokary UVA we UVB goragly ilkinji mat örtükli spreý. Günüň dowamynda şöhle saçýar. Derini 24 sagat nemlendirýär. Ultra ýagty dokumasy: ulanylanda..

more_vertLa Roche-Posay Аnthelios Увлажняющее Молочко для лица и тела SPF 30 250 мл
808.00тмт
close

Солнцезащитное молочко для лица и тела подходит для нормальной и даже очень чувствительной кожи. Система солнечных фильтров обеспечивает высокую фотос..

more_vertLa Roche-Posay ВИТАМИН С10 серум 30 мл
1,510.00тмт
close

нтиоксидантная сыворотка для обновления кожи предотвращает появление признаков старения кожи, стимулирует выработку коллагена, улучшает цвет лица. Сод..

more_vertLa Roche-Posay Мицеллярный очищающий гель 195мл
760.00тмт
close

Мягкий ультраосвежающий мицеллярный гель очищает и успокаивает кожу лица и век, прида`т гладкость и чувство комфорта. Подходит для всех типов кожи, в ..

more_vertLa Roche-Posay Мягкий скраб 50 мл
688.00тмт
close

В состав мягкого скраба для лица входят специально отобранные компоненты, обеспечивающие высокую переносимость средства. Скраб бережно отшелушивает, о..

more_vertLa Roche-Posay duýguly deri üçin stik SPF 50+ 9gr
670.00тмт
close

Täze döredilen “Mexoplex” gün süzgüç ulgamy we senna alata ekstrakty UVA / UVB şöhleleriniň ýaramaz täsirlerinden güýçli fotostable goragy üpjün edýär..

more_vertLa Roche-Posay Effaclar К(+) Emulsiýa 40ml
609.00тмт
close

Gündelik ideg önümi mikro-siňdiriji täsire eýe bolan lipo-gidroksid kislotasyny we antioksidatiw we sebumy kadalaşdyryjy hereket bilen 8 sagat birleşý..

more_vertCatalysis Скин-кап 0,2% krem 50gr
612.00тмт
close

Işjeň madda Işjeň sink piritiony açyk howada ulanmak üçinDoza 0,2%..

more_vertCatalysis Skin-cap gury deri üçin spreý 35ml
511.00тмт
close

Organlar we ulgamlar derisi Atopiki dermatit, toshbaýaz üçin resept Psoriaz, atopik dermatit, ekzema, newrodermatit, ulularda we 1 ýaşly çagalarda s..

more_vertCatalysis Skin-cap duş üçin gel 150ml
612.00тмт
close

Deri, gurak, gyjyndyrma we ýalpyldawuk, düwürtik bilen gyzarmak meselesi. Atopiki dermatit, toshbaýaz we ekzema üçin derini ideg etmek...

more_vertCatalysis Skin-cap gury deri üçin spreý 100ml
817.00тмт
close

   Organlar we ulgamlar derisi Atopiki dermatit, toshbaýaz üçin resept Psoriaz, atopik dermatit, ekzema, newrodermatit, ulularda we 1 ..

more_vertCatalysis Epigen jyns organlary tämizleýji gel 250ml
485.00тмт
close

Organlar we ulgamlar köpeliş ulgamy Bellemek jyns ýollary arkaly geçýän keseller, genitouriki ýokançlyklar Ulanmak üçin görkezmeler açyk howada ulan..

more_vertCatalysis Epigen jyns organlary tämizleýji spreý 60мл
511.00тмт
close

Organlar we ulgamlar immun ulgamy, köpeliş ulgamy Bakterial waginozy, jyns agzalarynyň çişme kesellerini bellemek, sitomegalowirus (CMV) sebäpli döre..

more_vertCatalysis Glizigen dodak üçin 5ml
206.00тмт
close

Dodaklaryňyzda kynçylyk çekýän bolsaňyz. Glizigen labial, çatryklar, duýgur dodaklar, wirus problemalary ýüze çykan ýagdaýynda görkezilen gaty nemlend..

more_vertCatalysis Glizigen spreý 30ml
287.00тмт
close

Glikirrhiz kislotasy güýçli wirusa garşy täsir edýär. Glikirriz turşusynyň wiruslaryň käbir belok gurluşlary bilen baglanyşýandygy, şeýlelik bilen wir..

more_vertCatalysis Glizigen gel 250ml
368.00тмт
close

LIZIGEN jeli, tebigy esasda aýallar üçin ýakyn böleklere ideg we arassaçylyk üçin ýörite döredilen ýumşak jeldir. Gel şeýle düzümi, düzümi aýallaryň a..

more_vertCatalysis Okoksin krem 50ml
1,225.00тмт
close

- Epigalokatechin-3-gallat (iň täsirli gök çaý polifenollaryndan biri) - keratinositleriň we fibroblastlaryň DNK-syny ultramelewşe şöhlelerinden goraý..

more_vertCatalysis Melanil krem 50ml
1,225.00тмт
close

MELANIL®, ýaş, göwrelilik ýa-da genetiki aýratynlyklar we ş.m. sebäpli günüň gaýtalanmagy sebäpli dörän ýaş tegmilleri ýyldyrym we ýok etmek üçin ýöri..

more_vertCatalysis Blue cap krem 50gr
490.00тмт
close

Mawy gap kreminde tapylan sink pirition güýçli antibakterial we antifungal häsiýetlere eýedir we seboreýanyň öňüni alýar. Mundan başga-da, tebigy madd..

more_vertCatalysis Blue cap spreý 50ml
409.00тмт
close

Mawy gap spreý, hereketlerini ep-esli ýokarlandyrmak üçin molekulýar işjeňleşmäni başdan geçiren tebigy maddalar bilen düzülýär. Spreýde ulanylýan işj..

more_vertCatalysis Retorna krem 50 мл
1,225.00тмт
close

RETORNA ýüzi, gözüň töweregindäki deri we dekollet üçin garramaga garşy kremdir. 1. Deriniň güýçli gidrasiýasyny üpjün edýär - çyglylygy siňdirmek w..

more_vertCatalysis Graneks spreý/köpüg 50ml
490.00тмт
close

Deri ýokary ýagly, gara kelleli, düwürtikli ideg etmek üçin niýetlenendir..

more_vertRelaxnova крем 100 мл
409.00тмт
close

RELAXNOVA® крем обладает болеутоляющим и расслабляющим эффектом , что позволяет использовать его для уменьшения боли и неприятных ощущений в руках, пл..

more_vertCatalysis Cicatrix krem 30ml
817.00тмт
close

CICATRIX, ulanylyşyň ilkinji hepdelerinden yzlaryň görünýän alamatlaryny azaldýan tebigy maddalara esaslanýan ýörite kremdir. CICATRIX-iň işjeň maddal..

more_vertCatalysis Borozin aýak üçin serişde 5sn 5gr
287.00тмт
close

Borosinde salisil turşusy, bor kislotasy, sink toplumy, mentol, kamfor, alyjylar bar. Derlemek adaty bir prosesdir, bu aýaklaryň derisinde has güýç..

more_vertVitex BB-Krem Tonlaýjy serediş SPF 15 ton 51 30ml
67.50тмт
close

Derini nemlendirmek we goramak “BB” kreminiň näzik agramy, “maska ​​effekti” bolmazdan deride tebigy, hatda örtük döredýär. Deriniň kemçiliklerini aj..

more_vertVitex BB-Krem Tonlaýjy serediş SPF 15 ton 52 30ml
67.50тмт
close

Derini nemlendirmek we goramak “BB” kreminiň näzik agramy, “maska ​​effekti” bolmazdan deride tebigy, hatda örtük döredýär. Deriniň kemçiliklerini aj..

more_vertVitex BB-Krem Tonlaýjy serediş SPF 15 ton 53 30ml
67.50тмт
close

Derini nemlendirmek we goramak “BB” kreminiň näzik agramy, “maska ​​effekti” bolmazdan deride tebigy, hatda örtük döredýär. Deriniň kemçiliklerini aj..

more_vertVitex 3 в 1 Ýüz üçin gara kömürli gel-skrab 100ml
73.70тмт
close

düwürtikler we gara kelleler üçin gözenekleri çuňňur arassalaýar; düwürtikleriň döremeginiň öňüni alýar; gara kelleleri aýyrýar;deriniň ýüzüni ýuwaşl..

more_vertVitex Antibakterial gara kömürli maska 50ml
58.20тмт
close

Düwürtikden deriniň problemaly ýerleri üçin - gyjyndyrmany we gyzarmagy aýyrýar, guradýar - çalt bejerilmegine kömek edýär - toksinleri aýyrýar we ..

more_vertVitex Ýüz üçin ýeňil krem 40ml
55.00тмт
close

"Nemlendirmek we jübütlemek"derrew ýagly örtügi nemlendirýär we aýyrýar bezlerini kadalaşdyrýar gözenekleri tekizleýär we maskalaýarKöpugurl..

more_vertVitex Ýüz üçin ikili täsirli gara piling 75ml
67.50тмт
close

- deridäki ähli hapalary ýuwaşlyk bilen çykarýar- gözenekleri arassalaýar we berkidýär, ýagly şöhle saçýar- gara kelleleri aýyrýar- düwürtikleriň döre..

more_vertVitex Ýüz üçin kümüş folga-maska 75ml
66.50тмт
close

mikroblara garşy täsiri bolan düwürtikler we gara kelleler üçin- gara kelleleri we ýagly wilkalary aýyrýar- derini hapalardan we toksinlerden azat edý..

more_vertVitex Witaminli Beauty-ýüz üçin maska kiwi ekstrakty bilen 75ml
64.40тмт
close

Işjeň maddalaryň toplumy: - derini derrew nemlendirýär we güýçlendirýär - deri düzýär we ýagtylandyrýar, gözenekleri berkidýär we kemçiliklere garşy..

more_vertVitex Легкий Крем-гель увлажнение и сияние для лица и кожи вокруг глаз 50мл
57.20тмт
close

Комплекс активных компонентов:- поддерживает оптимальный баланс увлажненности- сглаживает несовершенства- дарит коже здоровое сияние- освежает кожу и ..

more_vertVitex Boltuşka suspenziýa düwürtige garşy 50ml
95.60тмт
close

Diňe deriňiziň daşky görnüşini däl, eýsem keýpiňizi hem zaýalaýan yzygiderli dökülmelerden ýadadyňyzmy? Işjeň çärelere geçmegiň wagty geldi: Minskdäki..

more_vertVitex Маскирующий Крем-корректор от покраснений 20мл
76.90тмт
close

с антибактериальным эффектом- маскирует покраснения и уменьшает воспаления- придает коже естественный здоровый оттенок- успокаивает раздраженную кожу-..

more_vertVitex Dekolte we arka üçin antibakterial salisil toniki losyon 150ml
101.70тмт
close

- gözenekleri arassalaýar, ýagly şöhle saçýar - düwürtikleriň döremeginiň öňüni alýar - çişmegi we gyzarmagy aýyrýar - bejeriş işini çaltlaşdyrýar..

more_vertVitex Aýak we topuk üçin karbamid bilen krem-kompres 75ml
48.80тмт
close

GYZYKLAR, KORLAR WE Natopdyşa garşyŞypa beriji komponentler:25% täsirli konsentrasiýada karbamid mekgejöwenleri we gury kalluslary işjeňleşdirýär, göd..

more_vertVitex Ýuwulmaýan suwuk parafinli aýak üçin krem-maska 100ml
54.10тмт
close

Suwuk parofin, aýak derisine ideg etmek üçin hünär gözellik salonlarynda ulanylýan ýokary täsirli komponentdir. Özboluşly aýratynlyklary sebäpli derin..

more_vertVitex Ýuwulmaýan suwuk parafinli el we dyrnak üçin krem-maska 100ml
54.10тмт
close

Suwuk parafin, el derisine ideg etmek üçin hünär gözellik salonlarynda ulanylýan ýokary täsirli komponentdir. Özboluşly aýratynlyklary sebäpli derini ..

more_vertVitex El üçin üçin erik şänikli skrab 75ml
48.80тмт
close

Dürli ululykdaky süpürýän bölejikleriň (erik däneleri, sorbosil) düzümi keratinirlenen öýjükleriň iki derejeli siňdirilmegini üpjün edýär, derini ýuwa..

more_vertVitex Ýörite köpugurly gel 7 e 1 endam, ýüz we el üçin 150ml
82.10тмт
close

Tebigy ýokary işjeň aloe wera şiresi we beýleki bejeriji tebigy maddalar bilen adatdan daşary ýokary konsentrasiýasy bolan özboluşly köpugurly gel ide..

more_vertVitex Ýuwunmak üçin serginlediji we nemlendiriji köpük  D-pantenol bilen 200ml
67.50тмт
close

ARASSA, MYLAÝYM, SERGIN DERIÝuwaşlyk bilen arassalaňNemlendirýär we täzeleýär Köşeşdirýär we üýtgedýärTebigy aloe vera jeli we D-pantenol ýaly tä..

more_vertVitex El we dyrnak üçin ýumşadyjy krem-balzam 100ml
61.20тмт
close

Ýokary derejeli bejeriş, nemlendiriji, iýmitlendiriji we dikeldiji maddalar - aloe wera jeli, shea we awakado ýaglary, Öli deňiz minerallary, şeýle he..

more_vertVitex Ýuwulmaýan gijeki aloe bilen ýüz üçin maska 75ml
66.50тмт
close

GYSGAÇA GÖRNÜŞ, TERJIME EDIP BOLMAKGaharlanan derini nemlendirýär we rahatlandyrýarDeri öýjükleriniň möhüm ritmini dikeldýärDynç alýar, ýadawlygyň we ..

more_vertVitex Aloe 97% Ýüz üçin Iýmitlendiriji krem Gyralara garşy 50ml
78.00тмт
close

Çeýeligi dikeltmek Düşündiriş Çuňňur iýmitlendirýär we täzeden döredýär, ýygyrtlary ýumşadýar Çeýeligi we berkligi dikeldýär Derini ýüpek tekizlik b..

more_vertVitex Ýüz üçin şöhlendiriji aloe bilen krem 50ml
87.30тмт
close

“Ýagtylygyň energiýasy. Antioksidant goragy "GÖRNÜŞLI GORAMAK, RADIANT, GÖRNÜŞ GÖRNÜŞIşjeň maddalaryň toplumy:tegmillerini, düwürtikleri, düwürtikden ..

more_vertVitex Ýüz üçin rahatlandyryjy aloe tonik 150ml
75.90тмт
close

Derini nemlendirýär, täzeleýär we ýumşadýar Deriniň pH deňagramlylygyny dikeldýär Toksinleri aýyrýar we öýjükleriň dem alşyny işjeňleşdirýärArassa, ja..

more_vertVitex Güýçli täsirli nemlendiriji ýüz üçin konsetrat-syworotka 30ml
106.00тмт
close

Deriniň güýçli gidrasiýasyny üpjün edýär Deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar we deri gowulaşdyrýar Wagtyndan öň garramagyň öňüni alýar Ze..

more_vertVitex Gel-patç çişiklere we gözüň aşagyndaky gara tegeleklere garşy 30ml
73.70тмт
close

GÖRNÜŞ WE TERJIME EDIP BOLMAK Mikrosirkulýasiýany gowulandyrýar, çişmegi ýok edýär Gözüň aşagyndaky gara tegelekleri azaldar Görnüşine parlak we taze..

more_vertVitex Jyns organlary üçin mylaýym gel 300ml
113.20тмт
close

Işjeň maddalaryň toplumy:Uzak wagtlap arassaçylyk we täzelik duýgusyny berýär Fiziologiki pH derejesini saklaýar D-pantenol we süýt kislotas..

more_vertVitex All all day long Göz kölegesini berkitmek üçin esas 15ml
75.90тмт
close

Göz kölegesiniň aşagyndaky berkitme gözüň makiýaupyny günüň dowamynda kämil saklamaga kömek eder. Näzik, kremli dokumasy deriniň üstünde birkemsiz we ..

more_vertVitex Ýüz we dodak üçin şekerli skrab 50ml
59.20тмт
close

gülgüne magnoliýakassir beloklarynäzik gurluşajaýyp ys mylaýym siňdirişi üpjün edýär;ýumşadýar, iýmitlendirýär we ýumşadýar;deriniň ýumşaklygyny, teki..

more_vertVitex All day long Makiýaž üçin berkidiji spreý 3 si 1 75ml
114.30тмт
close

Ultra ýeňil we düýbünden ýelmeýän, düzediji spreý derini nemlendirýän we tonlaýan agramsyz perde gurşap alýar. Spreý, makiýaupy düzetmek we saklamagy..

more_vertVitex Ýüz üçin Mikrokapsully we peptidli syworotka 50ml
96.60тмт
close

GÖRNÜŞLERI WE SKIN FIRMASYNY DÖRTMEK 4.39 BYN Gyralary ýumşadýar we ýüz keşbini düzedýär• softumşak dokumanyň göwrümini we deriniň gurluşyny dike..

more_vertVitex Пептидный ремодилирующий пилинг для лица 75мл
101.70тмт
close

Мягко отшелушивает клетки и полирует кожу •    Разглаживает даже глубокие морщины •    Запускает процесс восстановле..

more_vertVitex Ýüz üçin Peptidli gündiz krem Prestige SPF15 45мл
167.20тмт
close

GÖRNÜŞLER WE PIGMENTAL GÖRNÜŞLER BARADAProfessional garramaga garşy ingredientler bilen döredilen CREAM-abraý, garramaga garşy kosmetologiýa pudagynda..

more_vertVitex Ýüz üçin peptidli krem Prestige 24s 45ml
167.20тмт
close

ÖSÜŞ DURMUŞ HEREKETI BILENProfessional garramaga garşy ingredientler bilen döredilen CREAM-abraý, garramaga garşy kosmetologiýa pudagynda hakyky üstün..

more_vertVitex Gijeki ýüz üçin super lifting krem 45ml
150.60тмт
close

V şekilli täsir:- ýüzüň ýumurtgasyny berkidýär- sarkýan derä garşy göreşýär- ýaňaklaryň, ýaňaklaryň we eňegiň görnüşini dikeldýärDeriniň öýjükleriniň ..

more_vertVitex Göz we dodak üçin super lifting krem-filler  20ml
98.60тмт
close

Agyrlyk güýjüne garşy täsir:- ýokarky gabak derisini berkidýär- gözleriň we dodaklaryň töweregindäki derini tekizleýärÇuň gyrmalary doldurýar Gara teg..

more_vertVitex Burun üçin çuň arassalaýjy zolaklar 1sn
19.80тмт
close

Ulanylşy 1. Derini deri ýa-da sabyn we suw bilen gowy arassalaň. Soňra burnuň ýerini ýyly suw bilen nemläň. Zolagy diňe krem ​​ýa-da makiýa up galynd..

more_vertVitex Glokolik kislota bilen burun arassalaýjy ýüp 1шт
19.80тмт
close

Glikolik kislotanyň burun arassalaýyş zolagy gara kelleleri aýyrmak we gözenekleri çuňňur arassalamak üçin ýörite döredilipdir. Glikolik kislotasy gar..

more_vertVitex Aýag üçin çaý agajynyň ýagy duzly hammam-konsetrat  170ml
61.20тмт
close

Çaý agajynyň ýagy antibakterial täsire eýe, sazlaýar, mikrokratlaryň bejergisini çaltlaşdyrýar we derlemegi azaltmaga kömek edýär.Suwuk kerosin, aýak ..

more_vertOrganic Маска для лица Моментальное увлажнение 100мл
108.00тмт
close

Минутное дело Успеть за 60 секунд! Минута до важной встречи или свидания? Моментальная увлажняющая маска для лица приходит на помощь, к..

more_vertOrganic Обновляющий Скраб для рук Флегматичная груша 100мл
115.00тмт
close

Фруктовый скраб подарит естественное обновление нежной коже Ваших рук! Виноградные косточки отлично отшелушивают, делая кожу гладкой и шелковистой. Св..