Hajathana üçin Blok Color aktiv С hlor komponently
compare_arrows0
Bar
Bref Hajathana üçin Blok Color aktiv С hlor komponently 2 sn
Bref Hajathana üçin Blok Color aktiv С hlor komponently 2 sn
  • favorite_border
  • compare_arrows

Bref Hajathana üçin Blok Color aktiv С hlor komponently 2 sn


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
56.12тмт
Bref
chat
  • Öndüriji:Bref
  • KategoriýaÖý hojalyk himiýa
  • SKUCA.123
  • ýerleşýän ýeri: Доставка на следующий день
  • Bar bolmagy: Bar
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Hajathana üçin arassalaýjy Bref "Reňk işjeň" Premium: suwy reňkleýär. Gök suw. Önümiň düzümi: Organiki däl, anion surfaktantlaryň 30% duzy; 5-15% ion däl surfaktantlar; <5% boýag, çylşyrymly serişde, erginçiniň hloraktiw komponenti, hoşboý yslar  Çäreler: Gurak ýerde saklaň. Öý galyndylaryny möhleti gutarandan soň taşlaň. Hajathana oturgyjyna ýa-da başga ýüzlere reňkli suw düşse, derrew suw bilen ýuwuň. Seresaplyk bilen. Deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolýar. Göz bilen degen ýagdaýynda gözüň çynlakaý gyjyndyrylmagyna sebäp bolýar. Işden soň elleriňizi gowy ýuwuň. Gorag ellikleri / göz goragy geýiň. SKIN ÜÇIN: Köp suw bilen ýuwuň. GÖZLERDE BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLANOK Kontakt linzalaryny geýseňiz ýa-da aňsat bolsa aýyryň. Gözleriňizi ýuwmagy dowam ediň. Zerur bolsa, lukmançylyk maslahatyny alyň we belligi görkeziň. Ulanylmazdan ozal ulanmak üçin görkezmeleri okaň. Uzak dowamly täsirleri bilen suw durmuşyna zyýanly.