Biz barada
compare_arrows0

Biz barada

B2B ploshadka dukanym

B2B Dukanym, Lotta business group toparynyň içindäki onlaýn işewürlik platformasy bolup, dürli ugurlar boýunça telekeçileriň ähli zerurlyklary boýunça işleýär.

Harytlaryň we hyzmatlaryň dürli pudaklaryndan öndürijileriň we üpjün edijileriň katalogy satyn almalary ýönekeýleşdirmäge, üpjün edijiler üçin müşderileriň bukjasyny giňeltmäge we satuwyň täze kategoriýasyna girmäge mümkinçilik berýär.

Dukanym - gelýänlere üç sany güýçli hyzmat hödürleýäris:

Birinjisi satyn almak teklibi; belli bir önüm gözleýän müşderiler bar, birbada birnäçe üpjün edijiden sitata almak üçin sargytlaryny e-poçta adresine iberip bilerler.

Ikinjisi önümler; gönüden-göni üpjün edijilerden, öndürijilerden we önümlerine iň arzan bahany hödürleýän önümlerden dürli görnüşli önümleri tapyp bilersiňiz.

Üçünjisi hyzmatlar; hyzmatlary berýän kompaniýalaryň doly katalogyny tapyp bilersiňiz.

B2B Dukanym, kompaniýalar bilen gönüden-göni işleşmegiň usuly hökmünde bellidir ("biznesden täjirçilik"), sebäbi kompaniýalaryň öz aralarynda amala aşyrýan täjirçilik amallaryny ýapýarys we ahyrky alyja bagly däl. Ýagny, kompaniýanyň marketing strategiýasy sarp edijä däl-de, telekeçilere gönükdirilendir.

Dukanym, 5000-den gowrak işewür müşderä girişdir!

Islendik biznese iş sahypamyzda ýer taplar! Işiňizi ösdüriň we biziň bilen gazanç ediň!

                                                           Biz bilen amatly

import tovara
sotrudnichestvo s postavshikami
realizasiya zaprosa
predostavleniye uslug
complexnoye obsluzhivaniye
optovye tseny

                                          Dukanym bilen hyzmatdaşlygyň artykmaçlygy

buy sale

                                                  Toparymyzyň bir bölegi bol

Vacansii