Makiýaž üçin tekizleýji esas praýmer
compare_arrows0
Bar
Vitex Makiýaž üçin tekizleýji esas praýmer 30ml
Vitex Makiýaž üçin tekizleýji esas praýmer 30ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vitex Makiýaž üçin tekizleýji esas praýmer 30ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
67.50тмт
Vitex
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline
  • Iň oňat makiýaup ýüzüni taýýarlamaga we makiýaupy uzaltmaga kömek edýän özboluşly başlangyç bazasy bilen täsirli üýtgeşiklik duýuň. Lýuks ultra-tekiz dokuma deriniň üstünden aňsatlyk bilen ýaýraýar, görünýän gyrmalary we deňsizligi doldurýar, derini göz bilen arassalaýar we deriniň dem almagyna mümkinçilik berýän ajaýyp ýüpek görnüşini döredýär. Näzik merjen bölejikleri, ýüzüň mertebesini we gurluşyny oňat bellemäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, deslapky bazada makiýa under astynda agramsyz ideg gatlagyny emele getirýän, deriniň kämilligini saklamaga kömek edýän iýmitlendiriji, nemlendiriji, ýumşadyjy we garramaga garşy serişdeleri (alp edelweiss öýjüklerini, kassir beloklaryny, gülgüne magnoliýa ekstraktyny) baý kokteýl bar. . Iň oňat dürli reňkleýji serişdeler bilen birleşdirilip, binýadyň togalanmagynyň öňüni alýar, gözeneklerde we gyrmalarda ýygnanmagynyň öňüni alýar we makiýaupyňyzy günüň dowamynda kemsiz saklamaga mümkinçilik berýär.